Reklamsız Sözcü

2012’nin son se­çim an­ke­ti, ik­ti­da­rı üze­cek…

ORC araş­tır­ma şir­ke­ti­nin, 2013’e sa­at­ler ka­la açık­la­dı­ğı son se­çim an­ke­t sonuçları

android-time 02:00 31 Aralık 2012
2012’nin son se­çim an­ke­ti, ik­ti­da­rı üze­cek…
ORC araş­tır­ma şir­ke­ti­nin, 2013’e sa­at­ler ka­la açık­la­dı­ğı son se­çim an­ke­t sonuçları

ORC araş­tır­ma şir­ke­ti­nin, 2013'e sa­at­ler ka­la açık­la­dı­ğı son se­çim an­ke­ti, çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du. Şir­ket, Tür­ki­ye'nin si­ya­si gün­de­miy­le il­gi­li son an­ke­tin­de, ka­tı­lım­cı­la­ra bu­gün se­çim ol­sa han­gi par­ti­le­re oy ve­re­ce­ği­ni sor­du. Par­ti­le­rin son oy oran­la­rın­da AKP yüz­de 48.2'y­le li­der par­ti du­ru­mun­da… An­cak ik­ti­dar par­ti­si, li­der ko­num­da ol­sa da son dö­nem an­ket­ler­de­ki en dü­şük oy ora­nı­na sa­hip… Da­ha ön­ce Andy-Ar'­ın an­ke­tin­de yüz­de 50'nin al­tı­na dü­şen AKP için bu an­ket ikin­ci kö­tü ha­ber ni­te­li­ğin­de… CHP'­nin oy ora­nı ise yüz­de 27.4… CHP, 12 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne gö­re oyu­nu ar­tır­mış gö­rü­nü­yor. MHP de se­çim­ler­de­ki oy ora­nı­nı yu­ka­rı çek­ti. An­ket­te MHP'­nin oy ora­nı yüz­de 14.1… BDP'­nin oyu ise yüz­de 5.5…

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)

Son güncelleme: android-time 00:5231.12.2012
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more