Reklamsız Sözcü

Büt­çe­ye ÖTV ve harç do­pin­gi

ÖTV ve harç­lar­da ar­tı­şa gi­den hü­kü­met, yak­la­şık 30 fark­lı ka­lem­de zam yap­mış­tı.

android-time 04:02 18 Ocak 2013
Büt­çe­ye ÖTV ve harç do­pin­gi
ÖTV ve harç­lar­da ar­tı­şa gi­den hü­kü­met, yak­la­şık 30 fark­lı ka­lem­de zam yap­mış­tı.

Ey­lül ayın­da büt­çe açı­ğı­nı ka­pat­mak için ÖTV ve harç­lar­da ar­tı­şa gi­den hü­kü­met, yak­la­şık 30 fark­lı ka­lem­de zam yap­mış­tı.

Ya­pı­lan zam­la­rın mey­ve­si top­lan­dı.

Yı­lın ilk do­kuz ayın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10 ar­tış gös­te­ren harç ge­lir­le­ri, yı­lın son üç ay­ında yüz­de 32 art­tı.

Yı­lın ilk do­kuz ayın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 7.5 ar­tan ÖTV ge­lir­le­ri ise, yı­lın son üç ayın­da yüz­de 23 ar­tış gös­ter­di.

“2013'te ye­ni zam yo­k” di­yen Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, ye­ni yıl­da si­ga­ra­ya, ben­zi­ne, harç­la­ra ya­pı­lan zam­la­rı ça­buk unut­tu.

Ve­ki­li­ne ma­aş zam­mı ya­pan hü­kü­met, va­tan­da­şı­nı unut­mu­yor, va­tan­da­şa da ver­gi zam­mı ya­pı­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more