Reklamsız Sözcü

Yaşı bekleyenler için kanun değişikliği yapılacak mı?

Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan “48 yaşında emeklilik olur mu” diye sordu, tartışma başladı.

android-time 02:43 12 Ocak 2013
Yaşı bekleyenler için kanun değişikliği yapılacak mı?
Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan “48 yaşında emeklilik olur mu” diye sordu, tartışma başladı.

Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan “48 yaşında emeklilik olur mu” diye sordu, tartışma başladı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik yaşı yükseltme niyetleri olmadığını söyledi.

Farklı bakanlardan farklı açıklamalar gelince vatandaşın kafası karışmıştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emeklilik yaşını gündeme getirmiş 48 yaşında emeklilik olur mu diye sormuştu. Kamuoyunda da özellikle 1999 yılından önce sigortalı olanlara yönelik bir çalışma başlatıldığı iddia edilmişti. Vatan’a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik soru işaretlerini giderecek önemli açıklamalar yaptı:

Bakıyoruz, 30 sene sonra giderinizde ne kadar artış oluyor, biz bu projeksiyonları yapıyoruz. Biz her alanda bu projeksiyonları yaparken, bu konu dışarıya emeklilik yaşı falan diye çıkmış. Biz emeklilik yaşını yükseltmeyiz. Ama şunu söyleyeyim emeklilik yaşı bence de düşük. Bunu herkesin söylemesi lazım.

3 farklı yaş var

Mevcut sistemde, 8 Eylül 1999'dan önce, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ve 30 Nisan 2008'den sonra olmak üzere üç farklı emeklilik yaşı tespiti var. 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ile sigortalı olacaklarda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60.

YAŞ BEKLEYENLER İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Emek­li­lik için ya­şı­nın dol­ma­sı­nı bek­le­yen­le­re yö­ne­lik ka­nun de­ği­şik­li­ği söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı gi­bi, du­a ede­lim de ya­şı­nı bek­le­yen­le­rin emek­li­lik ya­şı yük­sel­til­me­sin.

Zi­ra ba­zı ba­kan­la­rı­mız “Dün­ya­da emek­li­lik ya­şı­nın 48-49 ol­du­ğu baş­ka ül­ke yok. Ama Tür­ki­ye'de bu de­vam edi­yor.” di­ye de­meç ve­rip, emek­li­lik ya­şı­nın yük­sel­til­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de.
Ma­lu­len emek­li­lik için ça­lış­ma gü­cü­nün en az yüz­de 60'ı­nın kay­be­dil­miş ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more