Reklamsız Sözcü

Yılın yalanı!

İktidar, yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo’ya döndü Çünkü enflasyon % 6.3 değil. Mutfakta % 30’ları geçiyor

android-time 17:44 2 Ocak 2013
Yılın yalanı!
İktidar, yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo’ya döndü Çünkü enflasyon % 6.3 değil. Mutfakta % 30’ları geçiyor

HER yıl ay­nı şe­yi ya­pı­yor­lar… İş­çi­ye, me­mu­ra, emek­li­ye dü­şük zam ver­mek ve “e­ko­no­mi iyi gi­di­yo­r” de­mek için enf­las­yo­nu ka­ğıt üs­tün­de dü­şük çı­kar­tı­yor­lar. 2012'de de ay­nı­sı­nı yap­tı­lar. Yıl­lık enf­las­yo­nun 6.37 ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. Oy­sa öy­le de­ğil… Çar­şı­da, pa­zar­da araş­tır­ma yap­tık.

Mut­fak­ta yan­gın var!..
SO­NUÇ va­him… Va­tan­da­şın en çok kul­lan­dı­ğı te­mel gı­da ve tü­ke­tim mad­de­le­rin­de­ki ar­tış or­ta­la­ma % 31'ler­de. İk­ti­dar ken­di açık­la­dı­ğı enf­las­yon ka­dar zam ver­di­ği için, va­tan­daş her yıl bat­tık­ça ba­tı­yor. Yü­zü bir tür­lü gül­mü­yor, ge­çi­ne­mi­yor, is­yan edi­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more