Türkiye'nin bağımsız haber sitesi!

Sözcü Hayat
Bakanın oğlu fakirlik bursuyla okuyor

Bakanın oğlu fakirlik bursuyla okuyor

Temmuz 11, 2013 |

Mübarek ramazanda gariban çocuğunun hakkını yediler

TED, Mehmet Davutoğlu’na yüzde 100 burs verdi. Mehmet’in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye Eğitim Derneği (TED) Koleji son sınıf öğrencisi olan oğlu Mehmet Davutoğlu’na fakirlik bursu çıktı.
ANAP’lı eski yönetici Selçuk Pehlivanlıoğlu’nun başkanlığını yaptığı TED Koleji, önümüzdeki eğitim döneminde tam burs kazanan isimleri belirledi. 28 Haziran tarihli yazıda, başarılı ve fakir olan 5 kişinin ismi yer aldı. Tam Eğitim Bursu kazanan isimler Ö.Doğan, M.Koçak, E.Göndür, O. Yavuz ve Mehmet Davutoğlu olarak açıklandı.

5 kriterden 2’si tutmuyor

Bursu kazanan öğrencinin eğitim ücreti, servis ücreti, yemek gideri, giyim gideri, kitap-kırtasiye harcama ve harçlıkları kolej yönetimi tarafından karşılanıyor. TED’in 2003-2004 yılından itibaren başlattığı tam eğitim bursunu alabilmek için 5 ana kriter var: “1- T.C vatandaşı olmak, 2- 5,6,7,8, 9. sınıflara devam ediyor olmak 3- öğrencinin en son aldığı karne not ortalamasının 85-100 arasında olması 4- Gelir durumu itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması 5- Başka kurum ve kuruluşlardan burs, ücret, kredi vb yardım alıyor olması.”

Babasının maaşı 20 bin lira

Bu kritere göre 12. sınıf öğrencisi burs alamaz. Ayrıca 4. kriter olan ‘kesinlikle ihtiyaç sahibi olması’ şartı da bakan oğlu için geçerli olmasa gerekir. Çünkü, Mehmet Davutoğlu’nun babası Ahmet Davutoğlu, bakan, vekil ve emekli maaşı olarak ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıyor. Ayrıca yayınlanmış kitapları olan Davutoğlu’nun bu kitaplardan kazandığı yüklü bir telif geliri de mevcut.

Oturduğu konutun kirası 49 bin lira

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, 2013 ba­kan­lık büt­çe­si gö­rü­şü­lür­ken otur­du­ğu ko­nut ne­de­niy­le mu­ha­le­fe­tin sert eleş­ti­ri­si­ni al­dı. Otur­du­ğu ko­nu­ta ay­lık 49 bin li­ra­dan 3 yıl­da 1 mil­yon 769 bin 450 TL ki­ra öden­di­ği­ni ha­tır­la­tan CHP’­li Mah­mut Ta­na­l’­ın eleş­ti­ri­si­ne Da­vu­toğ­lu şu ce­va­bı ver­miş­ti: “Bu ko­nut be­nim şah­si ko­nu­tum de­ğil. Bir dam­la su­yun pa­ra­sı dev­let ka­sa­sın­dan çık­maz. Bu bo­ğaz­dan ha­ram ge­çe­ce­ği­ne, Al­lah bu bo­ğa­zı, bu ca­nı al­sın.”

Bakan oğluna burs inceleniyor

TÜRK Eği­tim Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Sel­çuk Peh­li­van­lı­oğ­lu, Ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun oğ­lu­na önü­müz­de­ki yıl tam eği­tim bur­su ve­ril­me­siy­le il­gi­li “Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D’­de, okul­la da ko­nuş­tum, ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­ru­m” de­di. SÖZ­CÜ­’ye açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Peh­li­van­lı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Bel­ge­le­ri in­ce­le­ti­yo­rum. Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D’­de bu­lu­nu­yor. Hem biz­de­ki hem de okul­da­ki ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­rum. Bir yer­de tah­ri­bat fi­lan var mı, bak­tı­rı­yo­rum. Ek­len­di di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Burs ve­re­cek ol­sam YÖK Baş­ka­nı­’nın ço­cu­ğu da biz­de ona ve­ri­rim.”

DAVUTOĞLU: BİZE FAKİRLİK ŞARTINDAN BAHSEDİLMEDİ

İddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan ‘Bakan oğlu fakirlik bursuyla okuyor’ başlıklı haberler hiç bir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer aldığı şekilde Sayın Bakan’ın oğluna bir burs verilmesi, ‘Bakanın oğlunun fakirlik bursu ile okuması’ kesinlikle söz konusu değildir. Haberlerde geçen ‘Mehmet Davutoğlu’na yüzde 100 burs verdi’, ‘torpilin belgesi’, ‘Mehmet’in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan’ ibarelerinin tümü asılsızdır.
Mehmet Davutoğlu 4 yıldır aynı okula devam etmektedir ve okulca belirlenen ücreti düzenli olarak Sayın Bakan tarafından ödenmiştir. Bugüne kadar hiç bir şekilde bir burs talebi olmamıştır ya da burs almamıştır. Bu durum gelecek eğitim-öğretim yılı için de aynen geçerlidir.

Okul yönetimi, her hangi bir burs talebi olmamasına rağmen, Mehmet Davutoğlu’nun gösterdiği başarı sebebiyle burs almaya hak kazandığını bildirmiş, ancak bunun için gelir seviyesi ile ilgili bir şarttan bahsetmemiştir. Bu konuda okul tarafından nihai bir bildirimde ya da aile tarafından kabulde de bulunulmamıştır. Haberde adı geçen bursun kullanımı söz konusu değildir. Mehmet Davutoğlu’nun 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için de okul kaydı henüz yenilenmemiştir.

Sayın Bakan’ın ikisi yüksek lisansta olmak üzere dört çocuğu eğitim görmektedir. Sayın Davutoğlu, bugüne kadar hiç bir çocuğu için hiç bir dönemde hiç bir şekilde eğitim yardımı ya da burs talep etmemiş, böyle bir başvuruda bulunmamıştır.

Bu tür etik konularda son derece hassas olan Sayın Bakan’ı yıpratmaya yönelik bu tür çarpıtma ve yalan haberler her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Bu yayınlarla ilgili hukuki haklar sonuna kadar kullanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sözcü veya sozcu.com.tr sorumlu tutulamaz.

 • Serra Ayse Serin

  Haram olsun. Insallah bu haram parayla alinanlar bogazlarina tikanir.

 • ihsan

  Bunlar ar fakiri ,haya fakiri.Bundan büyük fakirlik olurmu.

 • Atatürkçü

  Din Maskesi Takmış Sahtekarlar:

 • simurg07

  KİŞİ İKİ LAFIN BİRİNDE ALLAH ADINI KULLANIYORSA BİLİN Kİ O KİŞİ SAHTEKARDIR..

 • şahismail

  “bu boğazdan haram geçeceğine, Allah bu boğazı, bu canı alsın.” demiş zamanında davutoğlu. Allahın sopası yok güzel kardeşim. Allahın sopası yok.

 • semakalyon

  haram.olsun

 • Mehmet COŞKUN

  Medine Dilencisi de ne ki

  Bizde;

  menDİLSİZ
  DİLENCİ’ler türedi…!!!

 • Veysel Bolat

  Koskaca bakanın yalan söyleyecek hali yok herhalde, fakirim diyorsa fakirdir.

 • Tarıkali Boyabat

  Kimi çocuklarda bazı iş adamlarını bursuyla Amerika’da okumuştu! Eeee ne yaparsın fakirlik (!) işte!

 • yerdemir

  Diger burs kazananlarin isimlerini buzlandiriniz. Bakan cocuguna burs vermek okulun ismini lekeledi. Yonetim kurulunun buna benzer baska icraatlari olup olmadigi merak konusu

 • TC Arın Tazeler

  Yazıklar olsun, benimde mezun olduğum okuldan bunları hiç beklemezdim…

 • Ozgur Oz

  Yazıklar olsun size, rezillikleriniz, rant peşinde koşmanız, avantacılığınız, halkı yok saymanız bıktırdı bizi. Az da olsa Allah sevgisi varsa içinizde utanın, yapamadık deyin ve gidin artık.

 • yalcin

  Devletın malı denız zıhnıyetıyle ülke yöneltiyorlar

 • TC. wolf eyes

  bende anlamamıştım neden bu bakan durmadan bıyık altı gülüyor
  demekki nedenleri varmiş

 • çapuloğulları

  Türk Eğitim Derneği bu kararı nasıl almış ki?

  • asker oğlu

   SENCE ?

 • themachine

  Gerçekten bursa ihtiyacı olacak bir çocuğun hakkını yemiş. Hani nerede kul hakkınız????!!!

 • Diplom_78

  Yukarıdaki tabloyu yayınlamayın. Diğer öğrencilerin ismi hatırına. Veya diğer öğrencilerin ismini çizin. Davutoğlu ile ise yaptığınız yeridir!

 • Mustafa Cavdar

  AKP’ li bakan ogluna yakisir. Kanun degismeden once erken emeklilikden faydalansin diye 16 yasindaki cocuklarini sigortali yaptiranlar da bunlardandi’. Bunlar dini siyasete alet eden harami takimi. okuduklari dua ise rabbena ver Allah’ im hep bana.

 • t.k.

  basın ahlakıymış? bir tek iktidara işleyen ahlak!

 • Serif ali

  Amin.

 • batuhan

  Yalan bir haber, hemen atlamakta gecikmeyin.

 • mersin33

  komik ted kolejine hangi fakir insan çocuğunu çok başarılı olsa bile gönderebilir ki…başarısını kanıtlayabilmek için en az bir dönem eğitim görmesi ve eğitiminin parasını ödeyebilmesi gerekir bence fakir olan bunu nasıl yapacak bu birrrr gelelim davutoğlunun oğluna asil olsun koleje ödediği paralarının asıl faturalarını çıkarsında inanalım para ödediğine…kimi kandırıyorlar ya bakandan para alsalar tayyip okulu kapatır kimse bakanımdan para alamaz diye :D

 • muratt

  Bu tip okullar belli dereceye giren ogrencilerine burstan yararlanma hakki vermektedir. Davutoglu hak ettigi bursu “benim ihtiyacim yok, hak eden fakir bir ogrenciye aktaralim” deseydi buyukluk yapmis olurdu. Belli ki boyle bir inceligi yapma firsatini kacirmis. yapacak bir sey yok, vurun abaliya…

 • yobazımneoldu

  yalan haber olduğu ortaya çıktı yazık sözcü gene çaktın gene bu mu gazetecelik ahlakı

 • Hakan Tan

  TED’İN VERDİĞİ TÜM BURSLAR ŞAİBELİ, ANTALYA’DA BİREBİR YAŞADIM. AMA TED ESKİ TED DEĞİL İYİ Kİ OLMAMIŞ. ZATEN HİÇBİR ALANDA BAŞARILARI YOK.

 • E.Y

  bu tip kolejlerlerde burslulara farklı bakarlar diğer isimleri neden yayınlıyorsunuz?

 • insan evladı

  başbakanın kızını da fakülteye başörtüsünden almamışlar diye idda edildi meğer ÖSS birinci sınavı kazanamamış sonrada abd de burslu okudu üstün başarısından dolayı değil mi ?

 • Mehmet COŞKUN

  Hani haram lokma geçmezdi bunların kursağından,
  ama onlardaki kursak,kursak değil ki

  KURS
  AĞI..!!!

 • Murat Türk

  ben bu işi anlamadım ted hayır yalan diyor haber doğru mu yalan mı şimdi?

 • Mehmet COŞKUN

  Erdoğan
  Mağdur

  Davutoğlu
  Fakir

  Birine;
  Ömür boyu mağdurluk ünvanı verelim

  Öbürü için de
  Yurt çapında bağış kampanyası açalım…

  Bu işi kökten çözelim…!!!

 • Nilgün Çandır

  utanmıyorsun değil mi? rezil adam! bunca fakir çocuğu okuyamazken…. gel, haftalık harçlığını da ben vereyim, aç kalma!!!

  • Mehmet COŞKUN

   İyi de hocam;
   Onların haftalık harçlığına,
   sizin aylık maaşınız yeter mi acaba,hiç düşündünüz mü?

 • emre ulus

  davutoğlu fakirse ben neyim? :| yaşıyomuyum acaba ben? dur bi kalp atışımı kontrol ediyim

 • Bernaz

  hayır haberi anlıyorum da burs alan diğer öğrencilerin isimlerini neden yayınlıyorsunuz? ayıp değil mi?

 • ali

  haberin tamamen bir yalan olduğu ortaya çıktı küfredip hakaret edenlere duyrulur.

  • pinoten

   Nasıl yalan olduğu ortaya çıkmış. Bakan okul parasını cebinden ödediğine dair makbuz veya banka dekontu mu ibraz etmiş? SÖZCÜ belgeyle haber yapıyor, itham ediyor, bu saatten sonra bu habere sözle değil kanıtlarla cevap verilir. Hırsızlık yapan bir insan pek tabi ki sorulduğunda ben çalmadım diyecektir. Öyle iftiradır, vallahide, tillahide yalandır demekle olmaz. Aksi ispat çok basit, cebinden ödediğini gösteren makbuzlar. HODRİ MEYDAN.

   • ali

    makbuzlar ortaya konulduğunda pardon diyecekmisiniz yoksa çamır at izi kalsın metoduna devam mı

 • Eda_ABC

  TED’e bunu yakıştıramadım. Acaba nasıl bir yaptırımlarda bulunuyorlar size de adınızı böyle şeylerle lekeleyip bütün mezunlarınızın sizi kınamasına neden oluyorsunuz….

 • Diplom_78

  Diğer bursiyerlerin isimlerinin çizilmesiyle ilgili yorumumu kale almışsınız. Size çok teşekkür ediyorum.

 • Chapulchu

  Bu aclarin gozu asla doymaz! Dunyayi yeseler doymaz bu domuzlar!

  Ancak bu yokusun bir de inisi var beyler. Bunlar burnunuzdan fitil fitil gelecek, korkun siz!

 • Nikos Kazancakis

  Yatacak yeriniz yok… Tüyü bitmemiş, henüz doğmamış çocuğun hakkını yiyorsunuz. Haram zıkkım olsun…

 • tc canım atam

  RESMEN FAKİR ÖĞRENCİLERİN HAKKINI GASP EDİYORSUNUZ. BURSA İHTİYACINIZ MI VAR? SİZ NASIL İNSANLARSINIZ?

 • figen

  ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıp 49 bin liralık evde oturuyormuş fakir bakan. kiranın kalan kısmıyla diğer giderlerin kaynağı nedir acaba???

 • Abdül Cımbız

  Davutoğluna her hafta harçlığını ben verecem tamam üstüne gitmeyin artık.

 • murat

  HALA BU OLAYI SAVUNAN MUTLAKA Bİ AT GÖZLÜKLÜ KOYUN ÇIKAR EMİNİM

  • ali

   hala bu yalan haberi gerçek sanan ve konu hakkında yapılan açıklamaları duymazlıktan gelen varmı diyordum bende

 • Neşet Demircioğlu

  Bende fitremi verecek kimse arıyordum, isabet oldu.

 • Hulusi Kentmen

  yalan haberini ifşa eden link veriyoruz, niye yayınlamıyorsun?

 • yoksun

  BİR İNSANI UTANDIRMAK AYIPTIR İNSANLAR KENDİLERİ UTANIRLAR ZATEN.BOŞUNA BİŞELER YAZIP DURMAYIN YAHU. GERÇİ ONUN BAŞKANI UTANMADI KENDİMİ UTANACAK

 • Kenan Aygören

  BAKAN A YALAKALIK OLSUN DİYE,OĞLUNA BURS VERİLMEMELİ.

  • guest

   kuş beyinli okumadın mı zaten burs talebinde bile bulunmamışlar

 • Melis

  KÜFÜR EDİP DE BAŞIMI BELAYA SOKAMAM….

 • Turk

  1 – BURS basvurusu olmayan kisiye burs veriliyorsa bir bakanın ogluna siyasi rüsvetdir.. baska adı var mı ?

  2- bursun verilmesi bakan cocugu olması sühe dogurur.

  3- haksız olarak burs verildigi iddiası varsa bakanlık… basın aykırı yayın yapıldıgı icin zaman harcayacagına gitsin hukukdısı burs veren kisilerle ugrassın

 • Selahattin Ercan

  burs kabul edilmemiş. zaten ihtiyacıda yok. çamur at izi kalsın taktiği uygulanıyor. yorumcularda yazıyı okumadan yorum yapıyor.

 • emre yumlu

  ihtiyacı olmadığı halde, gariban bir çocuğun okuma hakkını elinden alacak kadar müslüman bu insanlar işte. sıfata bak.

 • astortx

  Basbakanin ogluna gemicik verilirde bu bakanin oglu az bir burs almis cok mu ya?

 • recep içlek

  bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı.halen neden mevcut sizde.yazıklar olsun size ve sizin gibi gazetelere.batıya satılmışsınız hepiniz.

 • ali

  hemen itiraz ettiler zaten anında açıklama yapıldı mahkeme açılırsa özür dileyecekmisiniz yoksa çamır at izi kalsın metoduna devam mı ‘hayır haberi anlıyorum da burs alan diğer öğrencilerin isimlerini neden yayınlıyorsunuz? ayıp değil mi?’

 • hilmiye sezer

  Davutoglu oglunun okul masraflarini karsilayacak kadar maas almiyor demekki ,biraz hosgörü lütfen ramasan ayindayiz.

 • hilmiye sezer

  Davutoglu oglunun okul masraflarini karsilayamiyordur maasi yetmiyordur ,biraz hosgörü lütfen ramasan ayindayiz.

 • öfkeli kalabalık

  olur mu öyle şey! akplilerin hepsi dindardır! kul hakkı yemezler

 • GEZ GOZ ARPACIK

  adam olucak dana bokundan belli olurmuş.
  birileri burda niye çekemiyosun zeki çocuk demişti.
  desene memlekette sadece bunların çocukları zeki