Reklamsız Sözcü

Sendikalar Yasası’na AYM yolu

CHP Toplu İş ve Sendikalar Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

android-time 12:24 3 Ocak 2013
Sendikalar Yasası’na AYM yolu
CHP Toplu İş ve Sendikalar Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

CHP, geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu İş ve Sendikalar Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı yasayla birlikte 650 bin işçinin toplu iş sözleşmesi yapma engeli ortadan kalkmış oldu. İşkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülürken, sendikaya üye olma yaşı da 16’dan 15’e indirildi.

TBMM Genel Kurulu'ndan 18 Ekim'de geçen, 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan yasa, bir işçi sendikasının kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3’ünün üyesi bulunması şartıyla toplu iş görüşmesi yapabilmesini öngörüyor.

Türkiye'deki sendikaların tepki gösterdiği yasa, yurt dışında da yankı bulmuş ve dünyanın en önemli sendikal örgütlenmesi olan ‘Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu' Abdullah Gül'e bir mektup yazarak yasayı ‘veto' etmesini istemişti.

CHP’DEN İPTAL DAVASI

Cumhuriyet Halk Partisi, 07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Anayasaya aykırı maddelere yer verildiğinden, bu maddelerin iptalleri için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması da istenerek Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

İPTALİ İSTENEN KANUN
“07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı ‘Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”

DAVA KONUSU
“07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunuönun; 1) a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin, c) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin d) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin, 2) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının,

3) 5 inci maddesinin, 4) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının, 5) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının, 6) 11 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi 7) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının, 8) 25 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasının, 9) 29 ncu maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasının, 10) 33 ncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının, 11) 41 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarının, 12) 43 ncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının, 13) 58 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının, 14) 60 ncı maddesinin altıncı fıkrasının, 15) 61 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarının, 16) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının, 17) 63 ncü maddesinin, 18) 72 nci maddesinin birinci fıkrasının, 19) 73 ncü maddesinin birinci fıkrasının 20) 74 ncü maddesinin birinci fıkrasının, 21) Geçici Madde 6 maddesinin, iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.”

OLAY
“18.10.2012 tarihli 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” 07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasada Anayasaya aykırı maddelere yer verildiğinden, bu maddelerin iptalleri için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması da istenerek Anayasa Mahkemesine iptal davası açılması zarureti hasıl olmuştur. 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunuönun iptali hükümlerine yer verildikten sonra, iptali istenen bu hükümlerle ilgili olarak Anayasaya aykırılık gerekçeleri açıklanmıştır”

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİNİN GEREKÇESİ
“Arz ve izah olunan nedenlerle, söz konusu kural hakkında yürürlüğünün durdurulması da istenerek iptal davası açılmıştır. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı ‘Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun iptali istenen maddelerin uygulanması halinde, Anayasaya, kanunlara ve Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına aykırı olarak geriye dönüşü imkansız biçimde ve giderilmesi olanaksız hukuki zarar ve durumlara yol açacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, iptali istenen kuralların yürürlüklerinin durdurulması istenilmektedir”

SONUÇ VE İSTEM
07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun;

1)2. maddesinin birinci fıkrasının ğ bendi, 3. maddesinin birinci fıkrasının ve 5. maddesinin, Anayasanın 13, 51 ve 90. maddelerine, 2)2. maddesinin birinci fıkrasının g ve ı bendlerinin, Anayasanın 13, 51 ve 90. maddelerine, 3) 6. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 51 ve 90. maddelerine,

4) 9. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 13, 51 ve 90. Maddelerine, 5) 11. maddesinin ikinci fıkrasının ç bendinin, 12. maddesinin üçüncü fıkrasının ve 29. maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarının, Anayasanın 51 ve 90. maddelerine, 6) 25. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, Anayasanın 2, 5, 10/1, 3, 4, 12/1, 13, 49, 51/1, 53, 54, 55/1 ve 90. maddelerine, 7) 2. maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile 33. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının, Anayasanın 13, 51 ve 53. maddelerine, 8) 41. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarının, 43. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının ve Geçici Madde 6’nın, Anayasanın 2, 5, 10/1, 3, 4, 12/1, 13, 49, 51/1, 53, 54, 55/1 ve 90. maddelerine, 9) 58. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının, Anayasanın 2, 5, 13, 54 ve 90. maddelerine, 10) 60. maddesinin altıncı fıkrasının, Anayasanın 10, 51, 54 ve 90. maddelerine, 11) 61. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarının, Anayasanın 13, 51, 54 ve 90. maddelerine, 12) 62. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 10, 13, 14, 51, 52, 54 ve 90. maddelerine, 13) 63. maddesinin, Anayasanın 2, 5, 13, 14, 51, 54 ve 90. maddelerine, 14) 72. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 5, 13, 51, 54 ve 90. maddelerine, 15) 73. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 5, 13, 51, 54 ve 90. maddelerine, 16) 74. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 2, 7, 8, 13, 49, 53, 54 ve 90. maddelerine, aykırı olduklarından iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz.”

Son güncelleme: android-time 12:5803.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more