Reklamsız Sözcü

Tacizcisini öldürüp, ikiye böldü

Tacizcisini öldürüp ikiye böldü parçaları çuvala koyup çöpe attı

android-time 03:36 16 Ocak 2013
Tacizcisini öldürüp, ikiye böldü
Tacizcisini öldürüp ikiye böldü parçaları çuvala koyup çöpe attı

Si­va­s'­ta ken­di­si­ni ta­ciz et­ti­ği id­di­asıy­la Ömer A.'yı (47) bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dük­ten son­ra ce­se­di bal­tay­la iki­ye ayı­rıp çu­va­la ko­ya­rak çö­pe at­tı­ğı­nı iti­raf eden İc­lal Ş.'nin yar­gı­lan­dı­ğı da­va­ya de­vam edil­di. Şen- ­gü­n'­ün ce­za­evin­den sav­cı­lı­ğa gön­der­di­ği mek­tup­ta ci­na­ye­ti iş- ­le­yen ki­şi ola­rak suç­- la­ma­sı üze­ri­ne tu­tuk- ­la­nan kom­şu­su Se­la­hat­tin K. ise de­lil ye­ter­siz­li­ğin­den tah­li­ye edil­di. Mah­ke­me İc­lal Ş.'nin tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­vam et­me­si­ne ka­rar ve­re­rek du­ruş­ma­yı er­te­le­di. Ha­li­fe YAL­ÇIN­KA­YA (DHA)

 

Son güncelleme: android-time 08:3316.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more