Reklamsız Sözcü

SGK sağlık bilgilerini sattı!

CHP'li Aytuğ Atıcı, SGK'nın hasta bilgilerini özel bir şirkete sattığını iddia etti.

android-time 13:26 17 Ocak 2013
SGK sağlık bilgilerini sattı!
CHP'li Aytuğ Atıcı, SGK'nın hasta bilgilerini özel bir şirkete sattığını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm Türkiye’nin mahrem olan kişisel sağlık bilgilerini bir firmaya 72 milyon liraya sattığını iddia etti.

Aytuğ Atıcı, satılan sağlık bilgileri arasında il il kişi bazında sahip olunan hastalıkların ve kullanılan ilaçların yer aldığını öne sürdü.

İŞTE ATICI’NIN İDDİASI ÖNCE ORTAYA ÇIKANLAR – TIKLAYIN

Atıcı, Meclis’te  basın toplantısı düzenledi.

SGK’nın sattığını iddia eddiği  bilgileri ele geçiren firmaların, doğrudan ürün satışı gibi yöntemlerle büyük kar elde edeceğini savundu.

ATICI: SIRA HASTANELERDE! HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı’nın da hastaların hamilelik, sağlık geçmişi, babanın kan grubu gibi bilgileri “sağlık net-2 sistemi” kapsamında tek bir merkezde toplamaya başladığını öne süren Atıcı, “AKP zihniyeti mahrem olan ilaç ve hastalık bilgilerimizi satarak, yine mahrem olan diğer sağlık bilgilerimizi de satacağının işaretini vermiştir” dedi.

Atıcı, Sağlık Bakanı’nın istifa etmesini veya görevden alınmasının ardından SGK’dan açıklama geldi

SGK’DAN ‘BİLGİLER SATILDI İDDİASINA’ AÇIKLAMA

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı tarafından gündeme getirilen ‘SGK’nın vatandaşların kişisel sağlık verilerini firmalara sattığına’ dair iddialar üzerine Soyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama geldi. Açıklamada, “İddia edildiği gibi dolaylı ya da doğrudan kişileri, sağlık hizmet sunucularını, firmaları, ürün veya marka isimlerini tanımlayan bilgilerin, noter onaylı muvafakatleri olmaksızın paylaşılması veya tek bir firmaya 72 milyon TL’ye tüm sağlık verilerinin satılmış olması söz konusu değildir” denildi. Tüm bilgilerin alınması için Kuruma iletilmiş her hangi bir talep bulunmağı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

“31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78inci ve 100üncü maddelerine istinaden 11/07/2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik ve Kurumumuza ait Yönetim Kurulumuzun 26/07/2012 tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile uygun görülen ve 27.07.2012 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanan “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği Ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslara” dayanılarak sağlık verilerinin paylaşımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslarının amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanında yer alan sağlık verilerinin, kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, bilimsel analiz ve raporlamalarda veya diğer fayda gözetilen çalışmalara ilişkin paylaşım esaslarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanması, objektif kurallar çerçevesinde bu talebin karşılanmasıdır.”

PAYLAŞILMAYACAK BİLGİLER

Açıklamada ayrıca, verilerin toplanması veya hazırlanması ve gereksiz taleplerin önlenmesi amacıyla bu verilerin belirli bir ücret karşılığında paylaşılması anılan mevzuatlarda öngörüldüğü belirtilerek, yönetmelik ve söz konusu usul ve esaslarda paylaşılmayacak “verilerin belirlendiğine yer verildi. Buna göre de paylaşılmayacak bilgiler olarak şunlar sıralandı:

Paylaşılması ulusal güvenliği tehdit edebilecek nitelikte olan bilgiler. Genel sağlık sigortalısına ait kişisel bilgileri içeren sağlık verileri, Rekabet hukuku ilkelerine aykırılık teşkil eden firma, ürün, marka ve ilgili diğer bilgileri içeren veriler. paylaşılmayacak veriler kapsamında yer almıştır.”

Açıklamada istisnai durumlar olduğuna dikkat çekilerek, bu durumlarda firma, ürün veya marka ismi yer alan veriler, talep halinde firmanın kendisine verilebileceği, ayrıca bu verilerin sınırları açıkça belirtilmiş olmak ve veri talep eden firma tarafından rekabete aykırı olmadığına dair Rekabet Kurumu’ndan bir karar alınması gerektiği bilerek, “İlgili firmanın noterlikçe onaylanan açık rızası ve muvafakati çerçevesinde kurum, kuruluş ve üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği hüküm altına alınmıştır” denilerek şu bilgilere yer veriliyor:

“Usul ve Esaslarda, veri taleplerinin değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi; Kurum Başkan Yardımcısı başkanlığında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Hizmet Sunumu Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1. Hukuk Müşavirinden oluşan bir Kurul tarafından yürütülmesi hükme bağlanmıştır.”

KURULUN GÖREVLERİ

Öte yandan yapılan yazılı açıklamada kurulun görevleri olarak şunlar sıralandı:

“Veri paylaşım taleplerini karara bağlamak. Münferit veri taleplerini konu başlıkları itibariyle tasnif ederek karara bağlamak. Veri paylaşımının hangi yolla yapılacağına karar vermek. Veri paylaşımı ile ilgili ücret alınıp alınmamasına karar vermek ve alınacak ücretin miktarını belirlemektir. Sözü edilen mevzuat çerçevesinde Kurul 05/09/2012 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

Veri talep eden firma/firmaların, talep ettiği verilerin rekabete aykırı olmadığına dair Rekabet Kurumundan alınacak kararı Kuruma sunmaları, Verisi paylaşılacak olan ilaçlarla ilgili ilaç firmalarından, noter onaylı açık rıza ve muvafakat belgelerini alarak Kuruma sunmaları, Sağlık verilerinin talep edilen amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin noter aracılığı ile gizlilik taahhütname belgesini imzalayarak Kuruma teslim etmesi zorunludur.”

Son güncelleme: android-time 18:3317.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more