Reklamsız Sözcü

875 bin genç iş arıyor

Ekonomide yaşanan durgunluk özellikle gençleri vurdu.

android-time 07:04 26 Ekim 2014
875 bin genç iş arıyor
Ekonomide yaşanan durgunluk özellikle gençleri vurdu.

Türkiye'de 20 yaş altında olan ve iş arayan üniversiteli sayısı 875 bine yükseldi
Üniversiteler açıldı, gençler okula gitmeye başladı. Ancak Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluk yeni genç işsizler yarattı. Secretcv.com'da CV'si bulunan 290 bin 310 aday bu yıl üniversiteye kayıt yaptırdı.
Öte yandan üniversite çağındaki gençlerin büyük kısmı iş arıyor. Kuruluşun kendi veri tabanına dayandırdığı rakamlara göre, Türkiye'de 20 yaş altında olan ve iş arayan 875 bin aday bulunuyor.

Zor durumdalar

Secretcv.com'un Genel Müdürü Okan Tütüncü, yükseköğretimde okullaşma oranının resmi rakamlara göre hâlâ yüzde 38 seviyesinde olduğunu söyledi. Tütüncü, “Gençlerimizin bir kısmı ekonomik zorunluluklar nedeniyle üniversiteye devam edemiyor ve genç yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalıyor. Bir kısmı meslek liselerinden mezun olarak mesleklerini icra etmeye başlıyor. Bir kısmı ise üniversitede istediği bölüme giremiyor; bir yandan sınavlara tekrar hazırlanıyor, bir yandan da bu vakti çalışarak değerlendiriyor” dedi.
Tütüncü'nün verdiği bilgiye göre, üniversiteye giren gençlerin en çok tercih ettikleri bölüm yüzde 11 ile ‘işletme' oldu. En çok tercih edilen diğer bölümler ise yüzde 8 ile ‘insan kaynakları yönetimi' ve yüzde 7 ile ‘iktisat' ve yine aynı oranla ‘makine mühendisliği'. Son yılların gözde meslekleri arasında giren ‘iş sağlığı ve güvenliği teknikerliği'nin yanı sıra, ‘uluslararası ilişkiler' ve ‘çalışma ekonomisi' bölümleri de gençlerin en çok tercih ettiği
bölümler arasına girdi.

Dönemlik işlere ilgi çok daha fazla

Ve­ri­le­re gö­re 20 yaş al­tın­da olup iş ara­yan genç­ler yüz­de 12 ora­nın­da ma­ğa­za­cı­lık ve pe­ra­ken­de­ci­lik sek­tö­rü­ne baş­vu­ru­yor. Teks­til, gı­da, hız­lı tü­ke­tim mal­la­rı, ajans, koz­me­tik ve bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri de baş­vu­ru ya­pı­lan di­ğer sek­tör­ler ara­sın­da. Baş­vu­ru­lar da­ha çok özel bir uz­man­laş­ma ge­rek­tir­me­yen ya da me­sa­i sa­at­le­ri içe­ri­sin­de alı­na­cak kı­sa sü­re­li eği­tim­ler­le sür­dü­rü­le­bi­le­cek po­zis­yon­la­ra ya­pı­lı­yor. Dö­nem­lik ya da pro­je baz­lı iş­le­re baş­vu­ru­lar da genç­ler ara­sın­da yay­gın.

 

Son güncelleme: android-time 11:2927.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more