Reklamsız Sözcü

Cariye alabilirsiniz tavsiyesi veriliyor

Kaymakam çocuklara bu kitabı dağıttı

android-time 07:20 14 Şubat 2014
Cariye alabilirsiniz tavsiyesi veriliyor
Kaymakam çocuklara bu kitabı dağıttı

İz­mir Çiğ­li Kay­ma­kam­lı­ğı'nın ilk ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne da­ğıt­tı­ğı ki­tap­lar or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­dı. CHP, “Dört ka­dın­la ev­le­ne­bi­lir­si­niz, ca­ri­ye ala­bi­lir­si­ni­z” ifa­de­le­ri­nin yer al­dı­ğı ki­tap­la­rı Mec­li­s'­e ta­şı­dı. CHP Mil­let­ve­ki­li Ala­at­tin Yük­sel, ki­tap­lar­la il­gi­li şu ör­nek­le­ri ver­di: “ Teh­li­ke­le­rin en önem­li­si laiklik , CHP se­çi­mi va­li­le­rin ve po­li­sin yar­dı­mı sa­ye­sin­de ka­za­na­bil­miş­ti.” “Pa­di­şah­lar, dört ka­dı­na ni­kah kı­ya­bi­lir, ca­ri­ye de ala­bi­lir.” Za­man, ce­ma­at za­ma­nı­dır.” “Vurun başlarını… Doğ­ra­yın par­mak­la­rı­nı”

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more