Reklamsız Sözcü

Suçlu bulunurlarsa cezaları ne olacak?

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Soma soruşturmasında faciada sorumluluğu bulunan suçluların ne kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini paylaştı.

android-time 12:07 19 Mayıs 2014
Suçlu bulunurlarsa cezaları ne olacak?
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Soma soruşturmasında faciada sorumluluğu bulunan suçluların ne kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini paylaştı.

Cengiz ALDEMİR/Sozcu.com.tr

Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu sosyal medya aracılığı ile, Soma soruşturmasının TCY 85/2 maddesine dayalı olarak yürütüldüğünü ve diğer maddelerin neler içerdiğini paylaştı.

Hakim Eminağaoğlu takipçilerine, ” Soma soruşturması TCY 85/2 maddesine dayalı olarak yürütülüyormuş ki işte o ve diğer maddeler!” diyerek yazdı.

TCK’ya göre, Soma soruşturmasında taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağına dikkat çekiliyor.

5237 sayılı Türk Ceza Yasasına göre işte o cezalar

(TAKSİR VE BİLİNÇLİ TAKSİR ŞÖYLE DÜZENLENİYOR)

Taksirle öldürme Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (*)

Taksir Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

(KAST VE OLASI KAST İSE ŞÖYLE DÜZENLENİYOR)

Kasten öldürme Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kast Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

(*) Bu maddede yer alan “üç yıldan” ibareleri, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “iki yıldan” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more