Reklamsız Sözcü

2015-Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri sahiplerini buldu!

2015 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

android-time 18:30 14 Aralık 2015
2015-Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri sahiplerini buldu!
2015 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında uluslararası düzeyde ihdas edilen TÜBA Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

TÜBA Akademi Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride ve her kategoride bir ödülden oluşan ve bütün bilim insanlarına açık olan TÜBA Akademi Ödülleri'ni almaya bu yıl; Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Linz Johannes Kepler Üniversitesi (Avusturya) Öğretim Üyesi Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Toronto Üniversitesi (Kanada) Öğretim Üyesi ve Ağa Han Üniversitesi (Pakistan) Kadın ve Çocuk Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Zulfiqar Ahmad Bhutta, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Genç hak kazandı ve Akademi Madalyası'nın ve 30 bin doların sahibi oldu.

TÜBA AKADEMİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ VE ÖDÜL GETİREN ÇALIŞMALARI:

Niyazi Serdar Sarıçiftçi: Avusturya Bilimler Akademisi tarafından aday gösterilen Sarıçiftçi, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde en etkin yöntemlerden biri olan C60 molekülü ile iletken polimerleri etkileştirmek suretiyle geliştirdiği organik fotovoltaik piller alanındaki çalışmaları nedeniyle TÜBA 2015 Akademi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Zulfiqar Ahmad Bhutta:  Pakistan Bilimler Akademisi tarafından aday gösterilen Bhutta; aile sağlığı alanında, yeni-doğanlar dahil, anne-çocuk sağlığı konusunda yürüttüğü epidemiyolojik araştırmalar ve sağlık politikalarının oluşturulmasına temel oluşturan çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Mehmet Genç: TÜBA Üyesi Mustafa Çiçekler tarafından aday gösterilen Genç, geliştirdiği yöntem ve bakış açıları (iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizm üçlemesi) ve yaptığı keşif ve izahlar (iltizam, malikane, esham, yed-i vahid) ile Osmanlı iktisat tarihinin ve sisteminin anlaşılmasına yaptığı katkılar nedeniyle ödüle hak kazandı.

Törende ayrıca, TÜBA'nın 2015 yılı ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri de (GEBİP) sahiplerini buldu.

GEBİP 2015 yılı uygulamasında Doğa, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında aşağıda  toplam 38 bilim insanına ödülleri törenle takdim edildi. Kazananlara, üç yıl boyunca her yıl 20.000 TL destek verilecek. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 6.000 TL ek destek sağlanacak.

GEBİP, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

9 GEBİP ÖDÜLÜNÜ BAKAN AVCI VERDİ

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (GEBİP) alanında 38, Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül Programı (TEÇEP) alanında 19 bilim insanı ise ödüllerini, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın elinden aldılar.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)
2015 Yılı Kapsamında Ödül Alanlar

Törende; Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin Şen Alpçay, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aksoy, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Algı, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Balcı, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tunahan Çakır, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağlar Çekici ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Arıkan'a ise ödülleri Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verildi.

TEÇEP ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

Törende,  ‘Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) 2015 uygulamasında; Doğa, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında aşağıda isimleri yer alan toplam 11 eser ‘Telif ve Çeviri Eser Ödülü'nü kazanırken, 8 eser de ‘Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü' nün sahibi oldu.

2015 yılında eser başına, Telif Eser Ödülü için 20.000 TL, Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülü için 7.000 TL, Çeviri Eser Ödülü için 12.500 TL ve Kayda Değer Çeviri Eser (Mansiyon) Ödülü olarak 4.000 TL verildi.

TEÇEP, Türk dilinde uluslararası standartlarda üniversite düzeyinde kitapların yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün, anlaşılır ve güzel Türkçe kullanılarak çevrilmesini özendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) 2015 Yılı
Ödül Alan Eserler:

Doğa Bilimleri

• Bitki Sistematiği, İkinci Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. Zeki Aytaç, Çev. Ed.
Yrd: Bahar Kaptaner İğci,2012, Nobel Akademik Yayıncılık (Plant Systematics, 2nd.
Ed.,M.G. Simpson, 2010). (Çeviri)

• Temel Grup Teorisi, Prof. Dr. Ali Nesin, 2014, Nesin Yayıncılık. (Telif)

• Temel Moleküler Biyoloji, İkinci Baskıdan Çeviri, Çev. Ed: Prof.Dr. Ali Osman
Beldüz, 2014, Palme Yayıncılık (Fundamental Molecular Biology, 2nd. Ed., L. A.
Allison, 2012) (Çeviri)

Mühendislik Bilimleri

• Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Çev. Ed:
Prof. Dr. Tahsin Engin, 2015, Palme Yayıncılık (Fluid Mechanics: Fundamentals and
Applications, 3rd. Ed., Y. A. Çengel, J.M. Cimbala, 2014) (Çeviri)

• Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya, Beşinci Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof.
Dr. İsmail Toröz, 2013, Nobel Yayıncılık (Chemistry for Environmental Engineering
and Science, 5th Ed., 2003). (Çeviri)

• Isı ve Kütle Transferi: Esaslar ve Uygulamalar, Dördüncü Basım (dan çeviri) (SI
Birimleri), Çev. Ed: Prof.Dr. Vedat Tanyıldızı, 2015, Palme Yayıncılık (Heat and
Mass Transfer: Fundamentals and Application, 4th. Ed. SI Units, Y. A. Çengel, A. J.
Ghajar, 2011) (Çeviri)

• Nükleer Mühendisliğe Giriş, 3. Baskıdan Çeviri, 2014, Çev. Ed: Prof.Dr. Okan
Zabunoğlu, Palme Yayıncılık (Introduction to Nuclear Engineering, 3rd. Ed., J. R.
Lamarsh, A. J. Baratta, 2001) (Çeviri)

Sağlık Bilimleri

• Veteriner Embriyoloji, Çev.ler: Prof. Dr. İlhami Çelik, Doç. DR. Yasemin Öznurlu,
2011, Medipres (Veterinary Embryology, T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S.
FitzPatrcik, M. T. Ryan, 2006) (Çeviri)

Sosyal Bilimler

• Osmanlı – Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği
(1788-1793), Yrd. Doç. Dr. Hacer Topaktaş, 2014, Türk Tarih Kurumu Yayınları.
(Telif)

• Şeyhü’l – Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa: ll. Mahmud Devrinin Perde Arkası, Doç. Dr.
Yüksel Çelik, 2013, Türk Tarih Kurumu Yayınları. (Telif)

• Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalaycı, 2013,
Ankara Okulu Yayınları. (Telif)
TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) 2015 Yılı
Mansiyon Alan Eserler:

Doğa Bilimleri

• Biyologlar için Biyoenformatik, Çev. Ed: Prof.Dr. Zeki Kaya, 2014, Nobel Yayıncılık
(Bioinformatics for Biologists, Ed.s: P. Pevzner, R. Shamir, 2011) (Çeviri)

Mühendislik Bilimleri

• Mikrodalga Mühendisliği, Dördüncü Baskıdan Çeviri, Çev. Ed: Prof.Dr.Adnan
Köksal, 2014, Palme Yayıncılık (Microwave Engineering, 4.th Ed., D. M. Pozar,
2012) (Çeviri)

• Sinterleme Teorisi ve Uygulamaları, Çev: Doç.Dr. H. Özkan Gülsoy, 2014, Nobel
Yayıncılık (Sintering Theory and Practice, R. M. German, 1996) (Çeviri)

Sağlık Bilimleri

• Endokrinolojide Temel ve Klinik Bilgiler, 2. Baskı, Prof. Dr. Betül-Uğur Altun, 2013,
Nobel Tıp Kitabevleri. (Telif)

Sosyal Bilimler

• İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı: Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660), Yrd.
Doç. Dr. Zafer Karademir, 2014, Kitap Yayınevi. (Telif)

• Osmanlı’da İşçiler (1870-1922): Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler, Yrd. Doç. Dr.
Kadir Yıldırım, 2013, İletişim Yayınları.

• Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Prof. Dr. Şuayıp Özdemir,
Prof. Dr. Ömer Torlak, 2014, Beta Basım.

• Rabia Gülnuş Emetullah Sultan: 1640-1715, Yrd. Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt, 2014,
Kitap Yayınevi. (Telif)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more