Reklamsız Sözcü

CHP’den cinsel saldırı suçları için teklif

CHP, cinsel saldırı suçlarında zamanaşımının işlememesi ve haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaması için teklif verdi.

android-time 13:37 7 Temmuz 2015
CHP’den cinsel saldırı suçları için teklif
CHP, cinsel saldırı suçlarında zamanaşımının işlememesi ve haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaması için teklif verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.
Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, yirmi yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak.

-ZAMANAŞIMI İŞLEMEYECEK-
Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecek.
Bu suçlardan dolayı hükmün açıklanması geriye bırakılamayacak.
Bu suçlarda haksız tahrik ve iyi hal indirim uygulanamayacak.

-ÇOCUĞU CİNSEL YÖNDEN İSTİSMAR EDEN KİŞİ, ON BEŞ YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILACAK-
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, on beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde sekiz yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecek.
Cinsel istismar deyiminden; on yedi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılacak.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak.

-REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ-
Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 17 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet aranmaksızın beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Fail mağdurdan üç yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat arttırılacak.
Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more