Reklamsız Sözcü

MEB 81 ile ‘Ölçme Değerlendirme Merkezi’ kuracak

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye'de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla "ölçme değerlendirme merkezleri" kurulacak.

Sozcu.com.tr
android-time 14:55 10 Ağustos 2017
MEB 81 ile ‘Ölçme Değerlendirme Merkezi’ kuracak
Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye'de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla "ölçme değerlendirme merkezleri" kurulacak.

MEB, PISA ve TIMSS’e rakip olacak bir sistem geliştiriyor. MEB’den yapılan açıklamaya göre, Ölçme değerlendirme merkezleri, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması´na (TIMSS) rakip olacak “Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi” ile PISA’ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” (ABİDE) çalışmasını illerde yürütecek.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 81 ilde kuracağı ölçme değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlayacak.
Bu yıl 25 ilde açılacak merkezler, 2019’a kadar diğer illerde de kurulacak.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla illerde ölçme araçları ve anketler yoluyla öğrencilerden veri toplanacak ve yapılacak analiz çalışmaları ile öğrenci ve velilere geri bildirim verilecek.

TÜM ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK

Merkezler ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE çalışması, daha geniş kapsamda iller tarafından yürütülecek. Çalışma ile temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel becerilere sahip olma düzeyleri ortaya çıkarılacak. 2016´da ilk kez uygulanmaya başlayan ABİDE çalışması, kurulacak merkezler ile tüm öğrencilere uygulanacak. ABİDE çalışması ile il düzeyinde öğrenme çıktıları, bu çıktıları etkileyen faktörler, bu faktörlerin öğrenmeyi etkileme düzeyleri ortaya çıkarılacak. Merkezlerin kurulmasıyla, illerin eğitim gelişimleri, var olan sorunların giderilme düzeyleri tespit edilmiş olacak, programların ve kazanımların etkinliği konusunda veri toplama imkanı oluşacak.

Merkezler, illerde ABİDE´nin yanı sıra 2017 yılı yatırım programında yer alan “Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında yer alan “Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi”ni de yürütecek. Öğrencilerin akademik düzeyleri ve öğrenme eksiklikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, ailenin, okulun ve çevrenin eğitime katkısını ortaya çıkaran veriler, merkezler tarafından öğrenci, veli ve eğitimcilerle paylaşılacak. Çalışma ile her öğrenciye kazanımları edinme düzeyi, eksik öğrenmeleri ve ihtiyaç duydukları tamamlayıcı eğitimlere yönelik karneler verilecek.
İl izleme çalışmaları örneklem üzerinden değil, tüm öğrencilere yönelik olarak uygulanacak. Merkezler, her okul için bir değerlendirme raporu çıkartarak, okul bazlı izleme yapacak.

“KADROLAŞMA AMACI TAŞIMADIĞI SÜRECE YARARLI OLABİLİR”

Konuyu değerlendiren Eğitim Uzmanı Aladdin Dinçer, bu tür merkezlerin kurulmasının kadrolaşma amacı taşımadığı sürece yöntemsel olarak yararlı olabileceğini söyleyerek, “Oluşturulacak merkezlerde liyakat, uzmanlık ve yeterlilik özellikleri taşıyan personel istihdamına özen gösterilmeli. Merkezlerin siyasi etkilerden uzak, daha özerk bir yapı ve işleyiş ile çalışacak yapılar olması, illerde araştırma geliştirme için istihdam edilen personel ile eş güdümlü çalışması eğitim sürecine önemli katkılar sağlayabilir. Ancak bu merkezlerin PİSA ve TIMSS‘a rakip olarak gösterilmesi, bu uluslararası sınav sisteminden çıkılacağı niyeti ile hazırlanmış olduğu yorumlarına neden oluyor.

Adı ABİDE olan bu yapının yeni bir “yerli ve milli proje” olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarının toplumu, eğitimcileri ve kamuoyunu doğru yönde etkileyecek ve yönlendirecek sonuç odaklı çalışmalar yapması, eğitim sistemine ve bu sistem içerisinde yetişen kuşaklara nitelik kazandırmaya dönük hizmetler sunmalıdır. Bakanlık bünyesinde geçmişte benzerleri kurulmuş olan başka yapıların yarattığı hayal kırıklıklarını bize yaşatmaması ve başarılı olması en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 15:0310.08.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more