Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Ahmet Haşim’den Nazım’a övgüler
Ahmet Haşim’den Nazım’a övgüler
Dergâh dergisi, Ahmet Haşim’in daha önce yayımlanmamış iki yazısını gün yüzüne çıkardı.
Kültür Sanat 16 Mart 2016 - 09:19

Şair, 1920 tarihli yazısında henüz 18 yaşındaki Nazım Hikmet için “Memleketin felaketlerini duymakta ince bir hassasiyet gösteren bu gencin ruhunda yurt sevgisine karşı fazla bir içlilik var” değerlendirmesinde bulunuyor.

Dergâh dergisi Mart sayısında okurlarına bir sürpriz yaptı ve derginin 1921'deki ilk sayısını günümüz Türkçesi'yle yayımladı. Seray Şahinler’in haberine göre; Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in öncülüğünde yayımlanan ilk Dergâh dergisi okurlara ücretsiz olarak hediye edildi. Özellikle genç edebiyat okuru için dikkat çekici olan ilk Dergâh, orijinal boyutlarında ve Latin alfabesine çevrilmiş olarak sunuldu. Dergi bunun yanı sıra Ahmet Hâşim'in kitaplarında yer almayan iki yazısını da gün yüzüne çıkardı. 313'üncü sayının kapağında İmren Gece Özbey'in takdimiyle sunulan yazılar Haşim külliyatına değerli birer katkı niteliğinde.

HECEYE EĞİLİP HAYALİ İHMAL ETMEYİN

Ahmet Haşim, Dergâh, Akşam ve İkdam gazetelerindeki düzenli yazılarından önce Servet-i Fünun, Musavver Muhit, Tanin gibi gazete ve dergilerdeki çeşitli konularda kritikler kaleme almıştı. Bu yazıların büyük bir kısmı kayıtlara geçse de bazılarının kıyıda köşede kaldığını görüyoruz. Dergah'ta gün yüzüne çıkan yazılardan ilki İkdam'ın 8370 numaraları nüshasının ‘Ramazan Sütunu' kısmında yer alıyor. Bu yazı Celal Sahir öncülüğünde dönemin genç yazarları ve şairlerinin eserlerine yer veren Kitap dergisinin dördüncü sayısının bir değerlendirmesi. 2 Haziran 1920 tarihli yazıda Haşim, Celal Sahir, Halid Fahri, Ali Canib, Saib Mualla, Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz gibi isimlerin şiirlerini değerlendiriyor. Yazıda öne çıkan nokta ise Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz kritikleri. Haşim, iki şairi heceye ve nazma fazla eğilip hayal ve efkardaki kuvvetlerini ihmal etmekle eleştirerek şunları kaydediyor: “Hecenin bu iki pişdarı, lisana ve nazma hakim oldukları derecede hayal ve efkardaki kuvvetlerini de ihmal etmezseler… Şimdiye kadar kazandıkları mevk-i edebi ebediyen kendilerinindir.”

YURT SEVGİSİNE GÖNDERME

Diğer yazı ise 25 Aralık 1920 tarihli İleri gazetesinin 1053'üncü nüshasında yer alıyor. Haşim burada henüz 18 yaşında olan ve ve ilk şiirlerini çeşitli dergilerde yayımlamaya başlayan Nazım Hikmet'in ‘Yaralı Hayaletler' şiirini kritik ediyor. Şiirden övgüyle bahseden Haşim, Nazım Hikmet için “Memleketin son geçirdiği felaketleri duymakta ince bir hassasiyet gösteren bu gencin ruhunda yurt sevgisine karşı fazla bir içlilik var” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu yazı Nazım Hikmet için yapılan ilk değerlendirmelerden biri olarak kabul edilebilir. Yazıların tamamına Dergah dergisinden ulaşmak

RIZA TEVFİK'İ DE SEVERİZ

İleri gazetesindeki “Yedinci Kitap ve Genç Şairler” başlıklı yazıda yazar ve şairlerin eserlerini değerlendiren şairin olumsuz bir yorumda bulunmaması dikkat çekiyor. Siyasetle uğraşan yazar ve şairlerden hoşlanmadığını sık sık belirten Haşim, Rıza Tevfik için şu satırları kaleme alıyor: “Şüphesiz siyasiyat aleminde bir çok falsoları olması gönlümüzü kıracak hareketleri bulunmasına rağmen Rıza Tevfik'i şiirde çok severiz. Kendi nesli hatta genç nesil arasında bile şekliyle ruhuyla son cereyanı hakk-ı reyi kavrayan yalnız kendisidir.”