Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Faust’u sahneleyecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Faust’u sahneleyecek
İstanbul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si, Fran­sız bes­te­ci Char­les Go­uno­d’­nun bes­te­le­di­ği “Fa­us­t” ope­ra­sı­nı sah­ne­le­ye­cek.
Kültür Sanat 14 Şubat 2016 - 05:12

İstanbul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si, Al­man ya­zar Jo­hann Wolf­gang von Go­et­he'nin ay­nı ad­lı ese­rin­den Fran­sız bes­te­ci Char­les Go­uno­d'­nun bes­te­le­di­ği “Fa­us­t” ope­ra­sı­nı sah­ne­le­ye­cek. Son ola­rak 1992-1993 se­zo­nun­da, İs­tan­bul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen eser, 16 Şu­ba­t'­ta Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Sü­rey­ya Ope­ra Sah­ne­si'n­de sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak. İh­ti­yar dok­tor Fa­us­t'­u ko­nu eden eser, 16, 17, 18, 20 Şu­bat ile 25, 26 ve 29 Mar­t'­ta sevenleriyle bu­lu­şa­cak.

Son güncelleme: 15:22 - 14.02.2016
Etiketler