Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Aşkta asla hesap kitap olmaz
Aşkta asla hesap kitap olmaz
Aşk Laftan Anlamaz dizisinin Murat’ı Burak Deniz Sözcü Pazar’a konuştu...
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 24 Temmuz 2016 - 06:13

Burak Deniz “Aşka bütün kalbimle ve tereddütsüz olarak inanıyorum. Aşkta belli bir tarif ya da tanımlama olamaz diye düşünüyorum. Aşıksam bunu sonuna kadar korumak için mücadele ederim” dedi.

Ekran›n romantik-komedi tarz›ndaki sevilen dizisi Aşk Laftan Anlamaz'›n Tarabya'daki setinde konuştuk Burak Deniz'le… Daha önce Kaçak, Medcezir ve Tatl› Küçük Yalanc›lar dizilerinde
izlediğimiz, Aşk Laftan Anlamaz'da ise Murat karakteriyle kamera önüne geçen yak›ş›kl› oyuncuyla sohbetimize diziyle başlad›k.

2

MURAT İŞKOLİK BİRİSİ

– Önce diziyi ve Murat'› konuşal›m…
Bu bir romantik komedi olduğu için ben de Hande (Erçel) de eğlenerek çal›ş›yoruz. Sinerjimizin seyirciye geçtiğine de inan›yorum. Hoş zaman geçirmek, gülümsemek ve gevşemek isteyen herkes bizim diziyi
izlemeli.
– Murat…
Evet, canland›rd›ğ›m Murat, işkolik, disiplinli, kuralc› bir adam. Onun hayat›nda aşka yer yok. Çünkü hayat› tamamen iş olmuş.
– Derken, hayat›na Hayat giriyor…
(Gülüyor) Hayat'la birlikte Murat'›n hayat› da renkleniyor. Bundan sonra olacaklar› hep birlikte
izleyeceğiz.

3

AŞKA TÜM KALBİMLE İNANIRIM

– Benzer yanlar›n›z var m›?
Ben de Murat gibi işinde disiplinli olan biriyim. Ancak, onun kadar köşeli ve kuralc› değilim.
– Aşka inan›r m›s›n?
Bütün kalbimle ve tereddütsüz olarak aşka ve onun gücüne
inan›yorum. Aşkta belli bir tarif ya da tan›mlama olamaz diye düşünüyorum. Aşkta asla hesap kitap olmaz. Aş›ksam bunu sonuna kadar korumak için mücadele ederim. Aşk›n ne zaman kap›m›z› çalacağ› hiç belli değil. Büyük konuşmay› sevmem.

KADİR İNANIR'A BENZİYORUM

– Hayat'la Murat'›n aşk›n› nas›l değerlendiriyorsun?
Her şey bir yana Hayat ve Murat son derece samimi ve dürüst bir çift. Onlar henüz bilmese de
ikisinin yüreği de aşka aç›k.
– Seni Kadir ‹nan›r'a benzet-meye devam ediyorlar.
Kadir ‹nan›r'a benzemek elbette hoşuma gidiyor. Bu diziyle birlikte benim yan›mda Hande Erçel'i görenler, bir dönemin unutulmaz ikilisi olan Türkan Şoray ile Kadir ‹nan›r benzetmesi yapmaya başlad›lar. Kadir ‹nan›r'la Türkan Şoray'›n yerine konulmak, ‘‹şte ekran›n genç ‹nan›r'› ve Şoray'›' denilerek alk›şlanmak ikimizi de çok mutlu ediyor.

– Kadir ‹nan›r'la hiç karş›laşt›n m›?
Kadir ‹nan›r'la hiç karş›laşmad›m ama kabul edersen, sen tan›d›ğ›n için, bir gün birlikte kap›s›n› çalabiliriz. Bizi tan›şt›r›rsan sevinirim.

5

OYUNCULUK ÇOK ÖNEMLİ

– Kızlar seni sokakta görünce tepkileri ne oluyor?
Gecenin Kraliçesi ve Tatlı Küçük Yalancılar'dan sonra bu diziyle birlikte genç kızların bana olan ilgisi arttı. Ancak ben özel hayatımla ön planda olmak istemiyorum.
– Sanat tarihi okuyorsun…
Sanat tarihi dalındaki mezuniyetim bu şartlarda bir iki yıl ertelenecek.
– Mezun olunca ne olacak?
Sanat tarihi mezunu olsam, akademisyenlik yapabilirim. Benim için oyunculuk daha önemli. Bundan sonraki hayatımda da sanat tarihinin pek şansı olmayacak. Ne var ki okulumdan mutlaka mezun olacağım.

4

YAZ SONUNDA BİR FİLME BAŞLIYORUM

– Bu yaz tatil yok galiba…
Bu yaz benim için tatil değil çal›şma var. Ancak yaz s›cağ›nda da olsa çal›şmak, kamera önünde olmak bana çok iyi geliyor. Bu oyunculuk aşkı olsa gerek.
– Oyunculuktaki hedefin?..
Oyunculuktaki hedefim her gün daha çok gelişmek, her yeni rolde daha başar›l› olabilmek, doğru yerde doğru zamanda olabilmek. Bunlar çok önemli.
– Sinema filmi?..
Yaz sonunda çok güzel bir sinema filmi için kamera önüne geçeceğim. Şu an bilgi veremiyorum ama böyle bir filmde olacağ›m için çok mutluyum, heyecanl›y›m.

HAYVAN SEVMEYEN İNSAN SEVEMEZ

– K›z›m ne yap›yor?
Benim sevgili köpeğim K›z›m, yoğun tempoda çal›şt›ğ›m için bir arkadaş›m›n evinde benim yolumu gözlüyor. Sokaklardaki hayvanlara kötü davranmamal›y›z. Hayvan sevmeyen insan da sevemez.
– Oynamayı çok istediğin bir rol var m›?
Bir değil oynamak istediğim çok rol var. Öncelikle soğukkanl›, ac›mas›z bir katil ya da psikolojik derinliği olan roller geliyor akl›ma.