Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Caner Erkin’den ev­li­lik tek­li­fi gi­bi açık­la­ma
Caner Erkin’den ev­li­lik tek­li­fi gi­bi açık­la­ma
Şük­ran Ova­lı ile Ca­ner Er­kin, Eti­ler'de bir res­to­ran çı­kı­şı ob­jek­ti­fi­mi­ze ya­ka­lan­dı.
Emre ÇEVİK
Magazin 10 Eylül 2016 - 23:01

Be­şik­taş’ın yıl­dız fut­bol­cu­su “Mut­lu mu­su­nuz?” so­ru­su­na “Şük­ran be­nim ev­le­ne­ce­ğim ka­dın­dır. Onun ya­nın­da çok mut­lu­yum” ce­va­bı­nı ve­rir­ken Ova­lı gü­lüm­sedi.

Etiketler