Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Demet’in tatil mutluluğu
Demet’in tatil mutluluğu
De­met Aka­lın, eşi Okan Kurt ve kı­zı Hi­ra ile bir­lik­te Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'ndan Mi­la­no'ya gi­de­cek uça­ğa yü­rür­ken, bir yan­dan da Söz­cü Pa­zar'a gü­lüm­se­ye­rek şu açık­la­ma­da bu­lun­du
Tarkan ABDULLAHOĞLU
Magazin 11 Eylül 2016 - 03:19

“Yaz mev­si­mi bo­yun­ca sah­ne­dey­dim, çok yo­rul­dum. Ça­lış ça­lış, ne­re­ye ka­dar. Si­ze de tav­si­ye ede­rim.”