Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Kim Kardashian 36 yaşına girdi
Kim Kardashian 36 yaşına girdi
Er­me­ni asıl­lı AB­D’­li te­le­viz­yon yıl­dı­zı Kim Kar­das­hi­an, ön­ce­ki gün 36’n­cı yaş gü­nü­nü kut­la­dı.
Magazin 23 Ekim 2016 - 01:01

Er­me­ni asıl­lı AB­D'­li te­le­viz­yon yıl­dı­zı Kim Kar­das­hi­an, ön­ce­ki gün 36'n­cı yaş gü­nü­nü kut­la­dı. Pa­ri­s'­te ya­şa­dı­ğı soy­gun­dan son­ra, plan­la­dı­ğı bü­yük par­ti­yi gü­ven­lik kor­ku­su se­be­biy­le ip­tal eden Kim, ev­de ai­le­siy­le bir­lik­te ye­mek ye­di.

Ko­ca­sı Kan­ye Wes­t'­in Ki­m'­e he­di­ye ola­rak 50 bin do­lar­lık (154 bin TL)  bir çift ya­kut kü­pe ver­di­ği öğ­re­nil­di.

Son güncelleme: 09:15 - 23.10.2016