Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
New York’a yerleşiyorlar
New York’a yerleşiyorlar
Son üç yıl­dır bir dar­gın bir ba­rı­şık ya­şa­dı­ğı Ame­ri­ka'da­ki sev­gi­li­si Buğ­ra Top­lu­soy'un iha­ne­ti­ni de af­fe­den Cey­da Ateş, iki ay Top­lu­soy'la kal­dı­ğı Mia­mi'den İs­tan­bul'a dön­dü
Magazin 11 Eylül 2016 - 03:21

Sür­priz açık­la­ma­yı yap­tı: “Buğ­ra ile New York’a yer­le­şi­yo­ruz. Her an evlenebiliriz.”

Etiketler