Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Makyaj sevenlere
Makyaj sevenlere
Gra­tis son za­man­la­rın en ba­şa­rı­lı iş­le­rin­den bi­ri­ne im­za ata­rak ün­lü Sle­ek mar­ka­sı­nı Türk ka­dın­la­rıy­la ta­nış­tı­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Moda 5 Haziran 2016 - 02:25

Gra­tis son za­man­la­rın en ba­şa­rı­lı iş­le­rin­den bi­ri­ne im­za ata­rak ün­lü Sle­ek mar­ka­sı­nı Türk ka­dın­la­rıy­la ta­nış­tı­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. Öne­ri­lerimiz ise ne­re­dey­se hiç yok­muş gi­bi du­ran cc krem­le­ri, far pa­let­le­ri, kon­tür kit­le­ri ve pud­ra­la­rı.

Etiketler