Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Elleriniz yaşınızı ele vermesin
Elleriniz yaşınızı ele vermesin
Ellerimiz de yüzümüz kadar en çok göz önünde olan organlarımızdandır.
Yaşam 12 Mart 2016 - 23:41

Dr. Eylem ACAR

Ellerimiz de yüzümüz kadar en çok göz önünde olan organlarımızdandır. Birçok insan maalesef yüzüne gösterdiği özeni ellerine göstermiyor. Oysa yüzümüz genç gösterse de ellerimiz özen gösterilmediği takdirde yaşımızı kolaylıkla ele veriyor…

Ellerimizin, yaşın gizlenemediği organlarımız olduğuna dikkat çeken Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr Eylem Acar, bu konuda şu bilgileri verdi:
Yılların kendini en çok belli ettiği uzuvlarımızın başında ellerimiz geliyor. Bakımlı ve zarif görünen eller hemen göze çarpıyor. Nemlendiricilerin günlük kullanımlarının ihmal edilmemesi ve güneşten korumaya özen göstermek, sağlıklı ve genç görünen eller için ilk adımı oluşturuyor. Koruyucu önlemlerin zamanında alınması, bu bölgenin tazeliğini sürekli kılmak açısından oldukça önemli… İhtiyaca göre birçok yöntemden yararlanılabilir. Gençlik aşısı, dolgu teknikleri, lazer tedavileri, mezolifting, PRP,özellikle ileri teknolojilerden Hibrit Enerji ellerin gençleştirilmesinde son dönemlerde başarıyla kullanılmaktadır…

Gençlik Aşısı

Cil­din den­ge­li vo­lu­met­rik ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da bir ye­ni­lik olan Genç­lik Aşı­sı; cilt al­tın­da ko­lay­lık­la yer­le­şe­rek za­man­la de­for­me olan, çö­ken, kı­rı­şan do­ku­la­rı des­tek­li­yor, ha­cim ka­zan­dı­rı­yor üs­te­lik so­nuç­ta na­tu­rel bir gö­rün­tü el­de edi­li­yor. Üs­te­lik cil­di­niz as­la bir ope­ras­yon izi ta­şı­mı­yor. Genç­lik aşı­sı pro­te­in ve nük­le­ik asit içer­mi­yor. Düz ve çap­raz bağ­la­ra bir ara­da sa­hip bir ürün. El üst­le­rin­de de vo­lu­met­rik et­ki açı­sın­dan uy­gu­la­na­bi­li­yor. Kon­san­tre içe­ri­ğin­den do­la­yı da tüm kon­san­tre ürün­ler gi­bi çok da­ha az mik­tar­da kul­la­nı­la­rak ay­nı et­ki­yi ya­ra­ta­bi­li­yor. Hya­lü­ro­nik asit vü­cu­dun en önem­li ya­pı taş­la­rın­dan bi­ri­dir ve kan da­mar­la­rın­dan, iç or­gan­la­ra, cilt için­den ek­lem­le­re ka­dar he­men her yer­de bu­lu­nur. Hya­lü­ro­nik asit bağ do­ku­su­nun ana ya­pı mad­de­si­dir. En faz­la be­bek cil­din­de bu­lu­nur can­lı, ne­mi faz­la, par­lak cilt­le­re be­bek gi­bi cilt de­me­miz bun­dan­. Hya­lü­ro­nik asit cil­de can­lı­lı­ğı ve­ren hüc­re mat­rik­si­ni oluş­tu­rur.

Lazerle Cilt Gençleştirme

‘Non invazif lazer” ile cilt gençleştirme; ağrısız, ciltte tahriş ve kızarıklık bırakmayan, tedavi sonrası toparlama süresi gerektirmeyen bir yöntemdir. Yenilenen ciltteki hücreler daha düzgün, daha sıkı ve genç görünen bir yüzey oluşturur. Tüm yüz ve el cildi üzerinde görülen yaşlılık belirtileri ve hafif sarkmalar, lazer ile çok iyi bir şekilde tedavi edilirler. Ayrıca yeni jenerasyon lazer cihazları ile hem deride yenilenme sağlanmakta hem de aynı seansta el derisi üzerindeki lekeler giderilebiliyor.

Hibrit enerji

Deriye iki farklı enerji türü ile nüfuz ederek deride herhangi bir hasar oluşturmaksızın yara iyileşmesi sürecini başlatabilen,  böylece ciltte yeni kolajen oluşumu ile birlikte yeniden yapılanma sağlayan Hibrit  yani melez bir enerji sistemi olup yeni nesil cilt gençleştirme teknolojisidir.  Cilt dostu Hibrit Enerji, 0,5 mm' lik mikro iğneler Radyo frekans (termal etki) ile birlikte neokolajenezin gerçekleştiği 50-55 derece sıcaklıkta ciltte derin dermal seviyeye  kadar penetre olur, ikinci adımda Galvanik (doğrusal) akım ile deep dermisi hedefleyen elektriksel akım uygulanır. Özellikle boyun derisinin sıkılaştırılmasında, ince çizgilerin açılmasında son derece etili ve başarılı bir sistemdir.

Mezolifting

Beş ya da altı seanslık kürler halinde düzenlenen Hyalüronik asit, aminoasit ve vitamin komplekslerinden oluşan mikro-enjeksiyonlar, cildin kendini onarması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor ve cildi içerden nemlendiriyor. Eller daha nemli, sağlıklı, gergin  ve canlı görünebiliyor.

Somon tedavisi

Bioorevitalizasyonda yani cilde görünür gençliğini yeniden kazandırmak işlemi; klinik olarak kanıtlanmış, yepyeni ve üstün bir yaklaşım sunan protokoldür. Bu sistem , polinükleotidler ve hyaluronik asit moleküllerinin cilde zerk edilmesiyle uygulanmaktadır. Protokolü oluşturan moleküller vücudun tamamen doğal elemanlarıdır. Polinükleotidler, somon balığı spermlerinden elde edilen DNA molekülleridir. Hyaluronik asit ise bağ dokumuzun temel maddesi olup, cildimizin nem dengesini sağlamaktadır.

Haftaya: LEKE TEDAVİSİ İÇİN GEÇ KALMADINIZ

 

Son güncelleme: 23:42 - 12.03.2016