Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İdrar kaçırma eve hapsediyor!
İdrar kaçırma eve hapsediyor!
Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan idrar kaçırma sorunu kadını sosyal hayattan koparabiliyor. Öksürürken, hapşırırken, hatta gülerken idrar kaçıran hastalar utandıkları için doktora gitmeye bile çekiniyor...
Yaşam 1 Eylül 2016 - 00:51

İdrar kaçırma kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. Yaşlı hastalar genellikle idrar kaçırdıklarından utandıkları için bu sorunu yakınlarından gizleyip meseleyi tek başlarına halletmeye çalışıyorlar. Gençlerde ise hafif idrar kaçırma, çok sık tekrarlanmadığı takdirde üzerinde durulması gerekmeyen ve doktora gitmeye bile lüzum görülmeyen bir sorun olarak algılanıyor. Halbuki sorunun ilk başından itibaren alınacak önlemlerle yaşlılıkta problemin daha da büyümesi önlenebilir. Avrasya Hospital Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Arman Çitçi, hayatın ve yaşlanmanın olağan bir getirisi olarak kabul edilebilen idrar kaçırma sorununun çözümü olduğunu belirterek bu konuda önemli bilgiler verdi…

Stres kaynaklı idrar kaçırma, yapılan doğumların, geçirilen bazı  müdahalelerin ve menopozun başlamasıyla ortaya çıkan hormonal değişikliklerin neticesinde kadındaki anatomik yapının değişmesi sonucu meydana gelir.

Nasıl oluşur?

İdrar kaçırma şikayetleri kişinin günlük hayatını belirgin düzeyde kısıtlayan, ev ve işyerinden uzaklaşamamasına sebep olan, özellikle orta yaş ve üstü kadınlarda ve erkeklerde hayli yaygın olan tatsız bir sorundur. İdrar kaçırma şikayetleri dört alt grupta karşımıza çıkar:
Total enkontinans: Bu idrar kaçırma tarzında mesane hiçbir şekilde idrar depolayamaz, böbrekten mesaneye akan tüm idrar tamamen dışarı bırakılır. Kişi bunun farkındadır veya değildir.
Sıkışma enkontinansı: Kişinin idrarı olduğunu fark ettiği koşullarda idrarını bekletememesi sonucu idrarını kaçırmasıdır. Kişi çektiği sıkıntının farkında olup belirgin düzeyde eziyet çeker çünkü mesanenin doluluğu algılaması ve hassasiyeti üst düzeydedir. Bu tip idrar kaçırma, enfeksiyonlar, taşlar, idrar yolu tüberkülozu veya mesane tümörlerinde karşımıza çıkmaktadır.
Stres enkontinans: Karın içi basıncının artışı sonucu damlalar halinde veya daha fazla idrar kaçırmadır. Kişi genelde durumun farkındadır. Özellikle gülerken, hapşırırken, sandalyeden doğrulurken, öksürürken idrar kaçırma olur.
Taşma enkontinansı: İdrar yolu darlıkları veya prostata bağlı tıkanıklar sonucu boşaltılamayan idrar torbasındaki taşan idrarın kaçmasıdır.

sebepleri-neler

Belirtileri nelerdir?

İdrar kaçırma tarzlarının içinde en çok saklanılan ve hekime başvurmaya çekinilen tarz, orta yaş ve üstü kadınlarda gözlenen stres enkontinanstır. Genellikle kişiyi ‘bezlenmeye' zorunlu kılar; sosyalleşmeye mani olur. Bu tip hastalarda mesane depolama görevini sağlayan yani idrar kaçmasını engelleyen adalelerin zayıflamasıyla beraber pelvis yapısının sarkması sonucunda idrar torbasının aşağı ve dışarı doğru yönelmesi idrar kaçırmaya yol açmaktadır.

tavsiyeler

Hastalara tavsiyeler

Bu tür bir sorun yaşandığında yapılması gereken hastanın kadın doğum uzmanına başvurması ve durumunun bir ürolog tarafından değerlendirilmesidir. Zira ilaç tedavisinin başarısız olduğu vakalarda sadece jinekolojik bir yaklaşımla ameliyat tercihi her zaman iyi netice veremeyebilir. Halbuki mesaneyi koruyucu tarzda mesane askı ameliyatlarının yapılması hastanın uzun yıllar idrar kaçırma korkusu ve sıkıntısı olmadan yaşamasını sağlayabilir. Bu tür bir hastanın değerlendirilmesinde röntgen incelemelerinin yanında mesanenin işlevsel incelemesine yönelik testlerinin yapılması da son derece önemlidir. Bu inceleme sonucunda hastanın hangi tedavi ve/veya ameliyattan yarar göreceği konusunda hekimi bir karar verir.  Bu nedenle stres enkontinans yakınması olan kişinin üroloji hekimince de değerlendirilmiş olmasının çok önemli olduğu açıktır. Bu tip yakınmaların üroloji ve kadın doğum uzmanınca değerlendirilmesi ve tedavinin ortak planlanması gerekir. Toplumumuzda hayatın ve yaşlanmanın olağan bir getirisi olarak kabul edilebilen idrar kaçırma sorununun çözümü mümkündür. Kişinin eve bağlanması yerine bu işin çözümünün olduğunun bilincinde sağlık kuruluşlarına başvurması en iyi çözümdür.