Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İzmir’in sokaklarında hayat var
İzmir’in sokaklarında hayat var
Üniversiteye ilk başladığım yıl İzmirli bir arkadaşım olmuştu.
Yaşam 14 Ağustos 2016 - 06:21

Üniversiteye ilk başladığım yıl İzmirli bir arkadaşım olmuştu. Bir gün onu bir sandalyede oturmuş ağlarken bulmuştum. İçini çeke çeke “İzmirliysen bilirsin, mini eteğini ya da şortunu giydiğin zaman kimse sana yan gözle bakmaz. Sıcakla karışık esen İmbat seni özgür kılar” demişti. Kadim tarihin, derin mavi denizinin, lezzetli sofraların, el emeği alışverişlerin, bilgeliğin, rüzgarın ve en önemlisi özgürlüğün şehri İzmir. Geleceğinin, gençlerinin, antik şehirlerinin bu kadar aydınlık olmasında tarihin izlerini aramak gerekir. Kordon; orada yaşayanın, yolu geçenin bildiği gibi hızlı akar durmaksızın, Çeşme ve Alaçatı sadece keyif ve hayatın tadını vaat eder, Seferihisar'da sadece insanlar değil, zaman da yavaşlar. Balığın, zeytinin, incirin, üzümün gerçek tadını alanlar tanır İzmir'i. Tanıdıkça kendini daha çok oraya ait hisseder.

54

Victor Hugo'nun prensesi

Victor Hugo “Les Orientales” isimli kitabında bulunan “La Captive” isimli şiirinin ilk dizesinde, “Smyrne est une princesse” demiştir. Yani, “İzmir bir prensestir.” Çünkü şehrin bir Amazon kraliçesi tarafından kurulduğu efsanelere kazınmıştır. İzmir üzerine yazılmış her şiir buram buram dişilik kokar. O bir prensestir, bazen bir sevgili veya eş, bazen kız kardeştir, bazen de küçük bir kız çocuğu.

56

Neden İzmir'e gitmeli?

– İzmir, Türkiye'nin en iyi yazlık yerlerine uçakla değil arabayla ulaşım mesafesinde muhteşem bir coğrafyadır.
– İzmir Kordon, Saat Kulesi buluşma noktası demektir. Upuzun sahil şeridinde Konak'tan, Alsancak'ın sonuna kadar deniz kenarından yürümektir.
– Yaya geçidinin bir anlamı, kimsenin de acelesi yoktur. Bu yüzden herkes kırmızıda durur, yeşilde geçer.
– Günbatımı kuru kuru yapılmaz. Ege otları, buz gibi içecekler, bol tuzlu çiğdem çitlenir güneşi batırırken.
– Alışverişe girdiğiniz her dükkan sizi müşteri olarak değil, neredeyse Tanrı misafiri olarak görür. Güler yüzlü sohbetleri unuttuysanız İzmir'e gitmek yeter.

53

Yaşarken cenneti görmek

Ha­yat so­kak­lar­da akar İz­mi­r'­de ne­den mi? Çün­kü gü­ven­li bir şe­hir­de ya­şa­ma­nın ver­di­ği öz­gür­lük, ha­ya­tın çok in­san­la da­ha renk­li ya­şa­na­ca­ğı his­si, par­la­yan gü­ne­şe, ma­vi su­la­ra ilk göz­le­ri­ni aç­tık­la­rı an­da on­la­rı çev­re­ler. Yı­lın 10 ayı gü­neş ısı­tır in­san­la­rın içi­ni. Ki­lo­met­re­ler­ce uza­nan “Ma­vi Bay­ra­k”­lı plaj­la­rı, koy­la­rı sa­de­ce ya­şar­ken cen­ne­ti gör­me­niz için var­dır bu­ra­da. Eğ­len­ce ka­dar sa­kin­lik ara­yan­lar­da ken­di­le­ri­ni, ba­kir do­ğa­yı keş­fe çı­ka­bi­lir­ler İz­mi­r'­de. Genç­le­rin uzun so­luk­lu ge­liş­le­ri­nin ar­ka­sın­da ise ya­maç pa­ra­şü­tü, pa­ra­sa­iling, sörf, da­lış spor­la­rı ile ma­ce­ra ara­yış­la­rı ya­tar. Bir­çok bü­yük me­de­ni­ye­te ev sa­hip­li­ği ya­pan İz­mir, Efes ve Ber­ga­ma an­tik kent­le­ri­ne, Dün­ya­nın Ye­di Ha­ri­ka­sı'n­dan bi­ri olan Ar­te­mis Ta­pı­na­ğı'nın ka­lın­tı­la­rı­na ve Mer­yem Ana Evi gi­bi ni­ce ha­zi­ne­le­re sa­hip.

59

Elleri şifalı kent

Bir yandan elleri şifalı bir kent İzmir. Bu yüzden sağlık bulmak için geleni çok. MÖ. 4. yüzyılda inşa edildiği bilinen ve kapısında “Buraya ölüm giremez” yazan, şifalı sularıyla ünlü Asklepion, tıp tarihinin babası sayılan eczacı ve hekim Galenos'un yetiştiği Bergama, Balçova'daki tarihi Agamemnon kaplıcaları, Urla'daki dünyada üç tane bulunan Karantina Adası – Klazomen Tahaffuzhanesi İzmir'i tarih sahnesinde sağlık alanında hep bir adım öne çıkarıyor.  Herkesin ilgi alanına göre ziyaret edebileceği birbirinden özel mekanlar, tarihi çarşılar, modern alışveriş merkezleri, doğal güzellikleri ve florasıyla insana mutluluk ve huzur veren sahil kasabaları yer alıyor. Mucizevi otları, zeytinyağı, her mevsim yetişen meyveleri ile bereketli topraklar insanlara da sağlık ve uzun, keyifli bir yaşam vaat ediyor.

57 58