Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Seri katilleri suç işlemeye iten sebepler neler?
Seri katilleri suç işlemeye iten sebepler neler?
Doç. Dr. Alper Evrensel, seri katillerin içinde bulunduğu psikolojiyi analiz etti
Yaşam 14 Haziran 2016 - 07:33

İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra kayıplara karışan ve üç yıl önce Ankara'da çocukluk arkadaşı ve sevgilisini de öldürdüğü öne sürülen katil zanlısı Atalay Filiz dün yakalandı. Bu olayın ortaya çıkmasıyla beraber de seri katil psikolojisi gündemimize geldi. Kişiyi seri katil olmaya iten iç ve dış sebepler nelerdir, eğitim düzeyi etkiler mi gibi soruları cevaplayan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Alper Evrensel, önemli bilgiler verdi.

seri-katil-1

Hastalıklar ve kişilik bozukluklarında insanlar suça daha meyilli olur… Suç işlemeye en eğilimli psikiyatrik durumun psikopatlık olarak da bilinen antisosyal kişilik bozukluğudur. Öyle ki bu kişiler suç işleseler dahi buna hakları olduğunu düşünerek kendilerini savunurlar…

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniğinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Alper Evrensel, suç ve suçlu psikolojisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Evrensel, şunları söyledi:

İşledikleri suçu haklı görüyorlar!

“İnsanı suç işlemeye iten çok sayıda sebep vardır. Biyolojik ve çevresel sebeplerin birlikteliği ile ortaya çıkar. Bazı hastalıklar ve kişilik bozukluklarında insanlar suça daha meyillidir. Suç işlemeye en eğilimli psikiyatrik durum ise psikopatlık olarak da bilinen antisosyal kişilik bozukluğudur. Bu kişiler suç işleseler bile buna hakkı olduğunu düşünerek kendilerini savunurlar.

Cezalandırılsalar da ıslah olmuyorlar

Tekrar tekrar cezalandırılsalar bile ıslah olmazlar ve davranışlarında bir değişim pek gözlenmez. Cezanın aslında 4 işlevi vardır. Birincisi kişinin ıslah olması. İkincisi mağdurun hakkının iade edilmesi. Üçüncüsü suçlunun hapis cezası ile masum toplumun korunması. Dördüncüsü de kamu vicdanının rahatlatılmasıdır. Yeterli ve adil bir ceza sistemi ile bu dört gereklilik de karşılanmış olur.”

Her suçluyu ve her suç dosyasını kendi şartları içinde ele almak gerektiğini belirten Evrensel, “Suçlunun suçu işlerken temel amacının ne olduğu çok iyi anlaşılmalıdır. Çoğu zaman bu suçtan bir çıkar elde etmek amaçlanır. Bununla birlikte yoğun öfke dürtüsünün denetlenememesinden kaynaklanan suçlar işlenebilir. Cinsel ve arzu dürtülerinin denetlenememesinden kaynaklanan suçlar da olabilir. Sonuçta kişiyi suça iten bir temel dürtü vardır ve bu dürtüyü denetlemekte yeterli beceri sergilenememektedir” dedi.

Yenilik arayışı ve dürtüsel özellikler suça meyilli kişilerde yüksek!

Genetik özellikler bizim mizaci özelliklerimizi belirler. Bu özellikler içinde yenilik arayışı ve dürtüsellik suça meyilli kişilerde yüksektir. Ancak bu mizaci özellikler güçlü bir karakter yapısı ile denetlenebilmelidir. Antisosyal kişiler başta olmak üzere diğer suçlularda eksik olan kısım kendini yönetme ve işbirliği yapma gibi temel karakter özelliklerinin çok zayıf olmasıdır.

Sosyal çevrenin cinayet işlemeye etkisi var mı?

Sosyal çevrede şiddet eylemlerinin nasıl ele alındığı çok önemlidir. Görgü ve kültür suç algısını değiştirebilir. Kimi toplumlarda suç olan bir eylem bazı sosyal çevreler için normal kabul edilebilir. Ancak temel suçlar hemen hemen tüm toplumlar, yasalar ve dinlerde suç olarak tanımlanmıştır.

Eğitim düzeyi suç işlemeyi engellemez

Eğitim düzeyinin suç işlemeyi tümüyle engellemeyeceğine dikkat çeken Alper Evrensel, “Eğitim düzeyinin artması otokontrol becerilerinin de artmasını sağlar. Ancak eş zamanlı şekilde rasyonalizasyon ve entellektüalizasyon gibi savunma mekanizmalarının daha iyi kullanılmasıyla suça zemin hazırlayabilir. Bilgisayar korsanları da çok zeki ve yüksek tahsilli kişilerdir. Ayrıca zaman zaman üst düzey yöneticilerin yaptığı dolandırıcılık suçları ile de karşılaşılır. Yani aslında eğitim suç işlemeyi tümüyle engellemez. Meşhur Hannibal Lecter isimli film karakteri de insanları canice öldüren bir doktor olarak tasvir edilmiştir” dedi.

Planlı suç işleyen kişinin psikoloji daha farklı!

Planlı şekilde suç işlemenin dürtülere kapılarak bir anda fevrileşip suç işlemekten farklı olduğunu belirten Evrensel, “Bu durumda suç sonrasında ortaya çıkacak durum bilinmektedir ve sonuçlarından fayda umulmaktadır. Mesela planlı şekilde banka soyan bir hırsız bunun bir suç olduğunu bildiği halde bankayı soyar ve çaldığı paralarla lüks bir hayat yaşama hayali kurar. Planlı suçlarda çeşitli şekillerde suç unsuru eylemden menfaat elde etme amacı vardır” diye konuştu.