Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Türkiye’nin kültür ve eğitim turizmi kenti: Sinop
Türkiye’nin kültür ve eğitim turizmi kenti: Sinop
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi’nin geliştiricisi Mahir Namur, kültür ve eğitim turizmi kenti olma vizyonuyla Sinop’u, Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin kuruluş amacını ve projelerini anlattı.
İmge BALIK
Yaşam 22 Kasım 2016 - 10:53

Sinop coğrafi konumu ve tarihi itibariyle ülkemizin en içi dolu şehirlerinden biri. Hamsilos koyu, 30 km sahili,  dizilere ev sahipliği yapmış ve Sabahattin Ali gibi pek çok ünlü ismi ağırlayan  Tarihi Sinop Cezaevi ve daha pek çoğu.. Sinop bunların yanında pek bilinmese de kültür sanat anlamında da çok gelişmiş bir şehir.  Yerel halkın, özellikle gençlerin sanata ilgisi, sanata verdiği değer ise oldukça büyük. Uzun süredir devam eden Sinop Bienali ise en kıymetlilerinden.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi'nin geliştiricisi Mahir Namur, kültür ve eğitim turizmi kenti olma vizyonuyla Sinop'u, Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin kuruluş amacını ve projelerini anlattı.
sinop-surdurulebilir-kalkinma-dernegi
Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 2015 yılında Kültür ve eğitim turizmi kenti olma vizyonuyla Sinop'un ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilir gelişimi için projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla kuruldu.

Creatisity: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi'nin amacı nedir? Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı? Süreci biraz anlatabilir misiniz?
Creatisity: Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Projesi, Sinop’un eski sebze halini bir sosyal girişim ve yaratıcılık merkezine dönüştürmek için organizasyon modeli oluşturmak amacıyla ortaya çıktı. Bu merkezin dayanışma temelli sosyal kalkınma için kültürel ve yerel ürünleri pazarlamayı sağlayacak sosyal girişimi tetiklemesi öngörülmekte.

Sinop’ta 2006 yılından bu yana düzenlenen beş sanat bienali (Sinopale) ve “Geleceği Biriktirmek” Projesi Sinop'un potansiyellerini görünür hale getirdi. Sinoplular şehirlerinin vizyonunu kültür ve eğitim turizmi kenti olma yönünde belirlediler. Bu projeleri gerçekleştiren Sinop STK’ları ve gönüllüleri, ‘Eğer Sinoplular şehir ve yaşayanlar üzerinde bu kadar güçlü kültürel etkileri olan Sinopale gibi bir sosyal girişimin organizasyonunda bu kadar başarılıysa neden kentin kalkınması için ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri olan başka ortak girişimler yaratmasınlar?' fikriyle SSKD’yi kurdular. Sinop Belediyesi, içinde birçok esnaf ve zanaatkarın dükkanlarının bulunduğu eski sebze halinin bir kısmını bu girişime tahsis etti. Chameleon Proje Yönetimi ve Tasarım ve Avrupa Kültür Derneği'nin daveti ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi ve Sokak Bizim Derneği bu fikri geliştirmek için birlikte çalışmaya başladılar. MSGSÜ Yaratıcı Endüstriler Merkezi tarafından bir saha çalışması yapıldı, ihtiyaçlar belirlendi. İki yıllık bir çalışmanın sonucunda ‘Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Merkezi' konsepti ortaya çıktı. Bu konsept Ocak 2016’da gerçekleştirilen Sinopale Forum’da kamuoyu ile paylaşıldı. Fikir, kent ölçeğindeki planlar bağlamında değerlendirildi. Türkiye’nin ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden şehir planlama, sürdürülebilir turizm, sosyal girişimcilik ve kültür alanlarından uzmanlar ile kamu, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri biraraya gelip kalkınma perspektifleri üzerine tartıştılar. 15 Şubat 2016’dan itibaren de 10 ay sürecek Creatisity: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi başladı.
sinop-surdurulebilir-kalkinma-dernegi

Hal’in dönüşümü derken nasıl bir dönüşümden bahsediyoruz? Hedef nedir? Kimler yer alıyor bu projede?
Şu anda eski Hal binasında hali hazırda terzi, heykeltraş, çaycı, manav, kasap gibi esnaf ve STK’ların ofisleri var. Bu proje ile bazı dükkanlara yeni fonksiyonlar kazandırıyoruz. Örneğin HAL Dükkan, tasarımcılar ile yerel üreticilerin ortak ürettikleri Sinop’a dair ürünlerin satılacağı bir dükkan olacak. HAL Mutfak’ta yemek atölyeleri gerçekleştirilecek, yerel yiyeceklerin de yapılıp sunulacağı deneysel bir mutfak olacak. HAL Kültür Sanat Sinopale’nin başlattığı etkinlikleri 12 aya yayacak. HAL Çocuk, çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirecek. HAL Medya ise kentin kültürel iletişim merkezi olacak, yayınlar çıkaracak, bir internet radyosu olacak. Yeni adıyla  HAL Sinop Buluşma Merkezi, Sinop sivil toplumunu buluşturacak, Sinop halkını kentlerine yararlı olacak faaliyetlere davet edecek, girişimciliğe teşvik edecek. Creatisity HAL’in bu dönüşümünün önemli bir adımını atmak üzere planlandı. Bunun için Sosyal girişimcilere iş planı geliştirme eğitimi verildi. Proje, Avrupa Kültür Derneği (Europan Cultural Association), Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, ELIA European League of Institutes of Arts (Avrupa Sanat Enstitüleri Birliği), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Burg Giebichenstein  University of Art and Design, Sinop Belediyesi, ASHOKA işbirliğiyle gerçekleştiriliyor, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sivil Toplum Diyaloğu 4 çerçevesinde finanse ediliyor.

Projede hangi yabancı sanatçılar yer aldı? Yabancı sanatçılar Sinop'a gelip yerel halk ile birlikte bir ürün ortaya çıkarıyorlar, sizce burada sanatçıları etkileyen ya da onlara ilham olan şey nedir?
Hem Türkiye’den hem Avrupa’dan 15 tasarımcı yer aldı projede. Onlara ilham veren Sinop’un yerel kültürel değerleri oldu. Kimisi arkeoloji müzesinde gördüğü bir objeden, kimisi Sinop’un ünlü bir kişiliğinden, kimisi de bir sözden esinlendi.
sinop-surdurulebilir-kalkinma-dernegi
Sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor? Sürdürülebilirliğin önemini ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sürdürülebilirlik, dünyadaki doğal kaynakların ihtiyaçlardan fazla kullanımı önleyerek, günümüzde ve gelecekte insanların hayat kalitesini arttırmaya odaklanmak, bugünden önlem almak ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal girişimcilik bir kentin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılarda bulunabilir, çünkü yapılacak işler para kazanmanın yanında sosyal faydayı en ön sırada tutuyor, kültürel değerlere dikkat çekiyor ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.