Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Walt Dis­ney Tür­ki­ye­’de!
Walt Dis­ney Tür­ki­ye­’de!
Tek­no­lo­ji ve mo­da uzun za­man­dır bir­le­şi­yor, ben­zer kod­lar­la tü­ke­ti­ci­nin kar­şı­sı­na çı­kı­yor.
Yaşam 4 Eylül 2016 - 00:12

Şim­di de tek­no­lo­ji pe­ra­ken­de zin­ci­ri Tek­no­SA, The Walt Dis­ney Com­pany ile yap­tı­ğı iş bir­li­ğiy­le Dis­ney Col­lec­ti­on ürün­le­ri­ni Tür­ki­ye'ye ge­ti­ri­yor. 100-150 met­re­ka­re­lik özel alan­lar­da sa­tı­şa su­nu­la­cak olan Dis­ney Col­lec­ti­on ürün­le­ri ara­sın­da kos­tüm­den ayak­ka­bı­ya 300'ü aş­kın ürün çe­şi­di yer ala­cak.