Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Yaz aylarında cildiniz PRP ile ışıldasın
Yaz aylarında cildiniz PRP ile ışıldasın
Kişinin kendi kanından elde edilen plazmanın cilde enjekte edilmesiyle yapılan PRP tedavisiyle; hasarlı dokular tamir edilip cilt yenileniyor.
Yaşam 26 Haziran 2016 - 00:54

Kişinin kendi kanından elde edilen plazmanın cilde enjekte edilmesiyle yapılan PRP tedavisiyle; hasarlı dokular tamir edilip cilt yenileniyor. Bu arada leke ve akne izlerinden de arınıyor…

Kırışıklık, yara, leke, sivilce izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılan doğal bir hücresel tedavi yöntemidir. Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar yöntemle ilgili bilgi verdi…

PRP, Platelet Rich Plasma yani Trombosit (platelet) hücrelerinden zengin kan demektir. PRP tedavisinde kişinin kendi kanından elde edilen pıhtı hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plazma cildi yenilemekte kullanılır. Cilt yaralandığında, cildi tamir etmek için pıhtı hücreleri adı da verilen Trombosit (platelet) hücreleri gelir. Pıhtı hücreleri, büyüme faktörleri olarak adlandırılan maddeleri salgılayarak cildin tamir edilme sürecini başlatırlar. Ayrıca yaralı bölgeye kök hücrelerini çekerler. Bu yüzden cilde pıhtı hücrelerinden zengin PRP tedavisi yapıldığında ciltte onarılma ve yenilenme süreci tetiklenmiş olur. PRP yöntemini tek başına veya lazer, radyo frekans, ışık tedavi yöntemleriyle birlikte uygulamak cildin çok daha iyi hale gelmesini sağlar. Sarkmada azalma, kırışıklıklarda hafifleme, yüzde aydınlık ve duruluk meydana gelir. Lazer, peeling gibi leke tedavilerine PRP eklemek leke tedavisini hızlandırır ve kalıcı sonuç alınmasını destekler. PRP tedavisinde 8-20 cc arasında değişen miktarlarda kan alınarak özel tüplere konulur. Alınan kanın miktarı tüpün özelliklerine göre değişir. Özel tüpler yüksek hızda dönen santrifüj cihazına konulur. Santrifüj cihazı, pıhtı hücrelerinden zengin plazma elde edebilmek için belli bir hızda ve sürede dönmelidir. Özel tüpler olmadan elde edilen plazmada pıhtı hücreleri 200 bin civarında kalır. Bu sayı cildi yenilemekte yeterli bulunmaz. PRP tedavisinde kanın konulduğu özel tüpler sayesinde bir milyon pıhtı hücresi içeren plazma elde
edilebilir.

49

Tedavi nasıl yapılır?

El­de edi­len plaz­ma­lar­da tü­pün di­bin­de ka­lan kı­sım pıh­tı hüc­re­le­rin­den ve bü­yü­me fak­tör­le­rin­den en zen­gin kı­sım­dır. Plaz­ma­nın di­bin­de­ki kı­sım özel­lik­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. PRP te­da­vi­sin­de el­de edi­len plaz­ma cilt­te so­run­lu böl­ge­de mi­nik iğ­ne­ler yar­dı­mı ile cilt al­tı­na ve içi­ne ve­ri­lir. Frak­si­yo­nel la­zer, frak­si­yo­nel rad­yo fre­kans ve mik­ro iğ­ne­le­me uy­gu­la­ma­la­rın­dan son­ra PRP se­ru­mu cil­de sü­rü­le­bi­lir. Açı­lan gö­ze­nek­ler­den PRP cilt ta­ra­fın­dan emi­lir. PRP te­da­vi­si 2-4 haf­ta ara­lık­lar­la ya­pı­lır. PRP 3-4 se­ans ya­pıl­ma­lı­dır.

Nasıl etkili olur?

Cildimizde bir yer yaralandığı zaman dokunun onarılması için bu bölgeye önce pıhtı hücreleri gelir. Bölgeye gelen pıhtı hücreleri büyüme faktörleri salgılayarak kök hücreleri bu bölgeye çeker ve dokunun onarılmasını başlatır. PRP yönteminde,  pıhtı hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plazma cildin onarılmasını tetikleyerek cildi yenilemektedir.

Kimlere uygulanabilir?

Cilt yenilenmesini gerektiren sarkma, kırışıklık, iz, akne izi ve saç tedavilerinde PRP tek başına veya cildi yenileyen diğer yöntemlerle bir arada kullanılır.

Kimlere uygulanmaz?

Kan sulandırıcı alanlara, kanser öyküsü olanlara, kan hastalığı olanlara, yapılacak alanda enfeksiyon ve iltihap bulunanlara, hamile ve emzirenlere uygulama yapılmaz.

48

Uygulama ne kadar sürer?

Kan alındıktan sonra PRP hazırlanması yaklaşık 8-15 dakika sürer. PRP'nin cilde uygulanması 10-20 dakika arasındadır.

Acı hissedilir mi?

İşlemden önce anestezik krem sürülerek cilt uyuşturulur. PRP minik iğneler kullanılarak uygulanır. Bu yüzden işlem sırasında çok fazla acı hissedilmez.

Ne zaman sonuç alınır?

PRP tedavisi cildin kendini yenileme esasına dayanır. Bu yüzden tedavi sonuçları geç görülür. Tedavinin sonuçları ikinci veya üçüncü seanstan sonra ortaya çıkar. PRP tedavisi yapıldıktan sonra ciltte yenilenmeye bağlı ciltte sıkılaşma ve sarkmada azalma, kırışıklıklarda hafifleme, ciltteki lekelerde aydınlanma, cilt renginde parlaklık ve izlerde azalma meydana gelir. Saçlı deriye yapılan uygulamalardan sonra saç kalınlığında artış ve seyrek görülen alanlarda yoğunlaşma görülür.

İş ve sosyal yaşamı ne kadar etkiler?

PRP tedavisi sonrasında kişi normal hayatına devam edebilir. Ciltte sosyal ve iş yaşamını engelleyecek bir görüntü olmaz. Bazen yapılan iğnelere bağlı küçük ve geçici morluklar olabilir. İşlemden sonra buz tutmak, arnika veya K vitaminli kremler kullanmak bu yan etkiyi hafifletir. Morluklar ertesi gün görülür. Kapatıcı makyaj malzemeleri ile kolayca kapatılabilir.

Yan etkileri nelerdir?
PRP tedavisi kişinin kendi kanıyla yapıldığı için fazla yan etki beklenmez.

Etki süresi ne kadardır?
PRP cilt düzeltme etkileri 3-6 ayda gerçekleşir. Ciltteki etkileri yaklaşık 1-1.5 yıl devam eder.

Di­ğer cilt ye­ni­le­me yön­tem­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir mi?
PRP, la­zer, rad­yo fre­kans, ışık te­da­vi­le­ri, me­zo­te­ra­pi ve mik­ro iğ­ne­le­me gi­bi yön­tem­ler­le bir ara­da uy­gu­la­na­bi­lir. İş­lem­ler­den son­ra se­rum şek­lin­de di­ğer yön­tem­le­rin et­kin­li­ği ar­ttı­rıl­mak­ta ve iyi­leş­me sü­re­le­ri­ni kı­sal­tı­la­bil­mek­te­dir.