“Başını eğmeyen kadın”a

Mart 19, 2013 |

'Devrimci Kadınlar Birliği' nin kuruluşunda bulunan önemli yazar Suat Derviş'e adandı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Kadın yazarlar Sempozyumu’, Türk Edebiyatının özgün yazarlarından Nazım Hikmet’in “Gölgesi” şiirinde ‘başını eğmeyen kadın’ olarak tanımladığı Suat Derviş’e adandı.

4-5 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin ev sahipliğini üniversite rektörü Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi yapacak. Pek çok akademisyen, yazar ve araştırmacının katılacağı sempozyumda Suat Derviş ile ilgili edebi çalışmalar sunulacak.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Prof. Dr. Erendiz Atasü, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Raşit Cavaş, Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve Prof. Dr. Nazan Aksoy da konuşmacı olarak katılacak isimler arasında. Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler daha sonra kitap haline getirilerek Türk edebiyatı arşivlerindeki yerini alacak.

Edebiyat, çeviri bilim, sinema, sosyoloji, tarih gibi pek çok farklı alanda yapılan çözümlemelerin bir araya getirileceği sempozyumda Suat Derviş’in eserlerine yeni pencereler açılacağını belirten Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi, kadın yazarlar sempozyumunu gelenekselleştirerek Türkiye’deki edebiyat eleştirisine katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Düzenlenecek sempozyuma ise Türk Sineması’ nda kült haline gelmiş “Fosforlu Cevriye”nin yaratıcısı ve Türk Edebiyat tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Suat Derviş’i tanımak isteyen herkes katılabilir.

Suat Derviş Kimdir?

1905 ve 1972 yılları arasında yaşamış olan Suat Derviş hem yaşamı hem de eserleriyle tarihimizin en önemli kadınları arasında yer alır. Roman, hikaye, makale, eleştiri ve çevirileriyle Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Derviş, günümüzde en çok Fosforlu Cevriye adlı romanıyla akıllarda yer etmiştir. Almanya’da Berlin Konservatuvarı ve Edebiyat Fakültesi’nde okuduğu süreçte kitapları yayımlanmaya başlayan Derviş, Almanya’nın önemli sanat ve edebiyat dergilerine de yazılar yazdı. 1933’te Türkiye’ye döndükten sonra gazetecilik mesleğine de tutkuyla bağlanması onun romancılığını besleyen bir etken oldu. Bu sırada belli başlı gazetelerde tefrika romanları yayımlanmaya devam etti. 1941’de, 15 günde bir yayımlanan sanat-edebiyat ve fikir gazetesi “Yeni Edebiyat”ı çıkardı. Toplumcu görüşler doğrultusunda yazdığı fıkra ve eleştiri yazıları, bu dergi haricinde “Yeni Adam”, “Ses”, “Servetifünun-Uyanış” dergilerinde de yayımlandı. İlk şiiri on üç yaşındayken kendisinden habersiz Nazım Hikmet tarafından yayımlanan Suat Derviş, ilk romanı “Kara Kitap” basıldığında 16 yaşındaydı. 1972 yılında aramızdan ayrılan yazar, yapıtlarında daha çok toplumcu gerçekçi bir yaklaşım izledi ve özellikle kadın sorunlarına değindi.

Kadın Yazarlar Sempozyumu Hakkında

Yeni Yüzyıl Üniversitesi her yıl Türk edebiyatından bir kadın yazar adına düzenlediği sempozyumda pek çok akademisyen, yazar ve araştırmacıyı bir araya getiriyor. İlk olarak “Ayla Kutlu Edebiyatı”nı, geçtiğimiz yıl da “Prof. Dr. Erendiz Atasü Edebiyatı”nı konuk eden Kadın Yazarlar Sempozyumu’ nda sunulan bildiriler daha sonra kitaplaştırılıyor.

Sempozyum Programı

4 Nisan 2013 Perşembe
10:15 – 10:45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demir Budak (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Raşit Cavaş (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni)
Suat Derviş Kitaplarının Yayın Macerası

11.00-12:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Doltaş (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Erendiz Atasü (Yazar) Suat Derviş’in Masum Suçluları

Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi) Suat Derviş ve Fosforlu Cevriye’nin Büyüsü

13:30-14:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine Küçüker (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Abide Doğan/ Erol Gökşen (Hacettepe Üniversitesi) Suat Derviş’in Cumhuriyet (1935), Tan (1937), Son Posta (1937/1938) Gazetelerinde Yayınlanan Röportajları ve Söyleşileri

Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe Üniversitesi) “Çöken Boğaziçi” Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması

Bahanur Garan (Hacettepe Üniversitesi) “Seyahat Notları” Çerçevesinde Suat Derviş’in Gezi Yazarlığı

14:45-16:00 Paralel Oturumlar

Salon A
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azize Özgüven (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Dr. Çimen Günay Erkol (Özyeğin Üniversitesi) Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Eleştirmen Suat Derviş

Dr. Esra Dicle Başbuğ (Boğaziçi Üniversitesi) Suat Derviş ve Roman Eleştirileri

Ahsen Yalvaç (M.A. Hong Kong Üniversitesi) İstanbul, Arabesk ve Fosforlu Cevriye

14:45-16:00

Salon B
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ferma Lekesizalın (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (İstanbul Arel Üniversitesi) İlk Dönem Romanları Üzerinden Suat Derviş’i Anlamaya Çalışmak

Erkin Kıryaman (Yaşar Üniversitesi) Ankara Mahpusu’ndan Önce, Ankara Mahpusu’ndan Sonra: Suat Derviş’in Ankara Mahpusu’nda Değişimin İzleri

Yeliz Akar (Tunceli Üniversitesi) Suat Derviş’in Hiç Romanında Yalnızlık Sorunsalının Görüngüleri

16:15- 17:30 Paralel Oturumlar
SALON A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Dr. Funda Başak Dörschel (Boğaziçi Üniversitesi) Şehrin Öteki Yüzü: Ankara Mahpusu’ndaki Toplumsal Gerçekçilik

Yonca Güneş Yücel (Mimar Sinan Üniversitesi) ‘Ankara Mahpusu’ndan Taşan Kadınlar Var(dır)!

Ayşe Duygu Yavuz (Bilkent Üniversitesi) Feminizm ve Varoluşçuluk Üzerinden Efendi-Köle Diyalektiği Bağlamında Suat Derviş’i Okumak

SALON B

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat İşçi (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Asuman Susam (Yazar) Toplumsal Dönüşüm Odağında Değişen Cevriyeler
Hazel Melek Akdik (Ege Üniversitesi) Suat Derviş’in İlk Romanlarında Gotik Unsurlar

5 Nisan 2013 Cuma
09:30 – 10:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli İşçi (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Suat Derviş: Muhalif Yazar

10.45-12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldız Tümerdem (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Doç. Dr. N. Sibel Güzel (Celal Bayar Üniversitesi) Suat Derviş’in Çılgın Gibi Romanı Aracılığıyla Aristokrat ve Köklü / Yeni Burjuva Değerlerinin İrdelenmesi

Dr. Gül Uluğtekin (Bilkent Üniversitesi) Çılgın Gibi: Aşk ve Yabancılaşma

Kabil Demirkıran (Boğaziçi Üniversitesi) “Aksaray’dan Bir Perihan”a Metin Odaklı Bir Yaklaşım

13:30-14:45 Paralel Oturumlar
Salon A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İmer Okar (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Atanur Memiş (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Yaşamın Ucundan Hiçbiri’ne Yolculuk: Tezer Özlü’den Suad Derviş’e bir Geri Dönüş Hikâyesi

Dr. Özlem Polat Atan (Boğaziçi Üniversitesi)Öykülerde Unutulan Kadınlar

13:30-14:45
Salon B

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Lebriz Tosuner Fikes (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Ayşegül Utku Günaydın (Bilkent Üniversitesi) Suat Derviş’in Hiçbiri ve Çılgın Gibi Romanlarında Aşk ve Sevgisizlik Teması Üzerinden Cinsiyet İlişkilerine Bakış

Mine Hoşcan Bilge (Yazar) Suat Derviş’in Hiçbiri Adlı Edebi Eserinin Gönderim Düzlemine İlişkin Görünümler ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi

M. Derya Nazlıpınar (Dumlupınar Üniversitesi) Halide Edip Adıvar ve Suat Derviş’in Başını Eğmeyen Kadınları : ‘Handan’ ve ‘Cavidan’

15:00- 17:00
Salon A

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ülkü Eliuz (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Dişil Evre ile Feminist Evre Arasında Bir Kadın Yazar ve Bir Aşk Romanı: Hiçbiri

Emine Azboz (Yazar) Başını Eğmeyen Kadın Suat Derviş

15:00-17:00
Salon B

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Nahya (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Özge Cengiz Aydın (Ege Üniversitesi) Suat Derviş’in Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır ve Fosforlu Cevriye Adlı Romanlarında Mekân Üzerine Bir İnceleme

Fatma Topdaş (Fırat Üniversitesi) Suat Derviş’in Kara Kitap Adlı Romanında Ölüm-Yaşam Sarmalı

Hazal Bozyer (Marmara Üniversitesi) Yahya Kemal’in İstanbul’u Değil, Suat Derviş’in Galata’sı: Fosforlu Cevriye’de İstanbul’un Arka Sokaklarını Toplumsal- Gerçekçi Bir Gözle Okuma Denemesi

17:00-17:30 Kapanış Paneli

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sözcü veya sozcu.com.tr sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

Elif Şafak’tan Erdoğan’a ağır eleştiri

Elif Şafak, Ankara saldırısı ve ardından yaşananları İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times'a anlattı.

Ankara katliamı için uluslarası yarışma

10 Ekim'de meydana gelen Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin anısına Gar Meydanı'nda dikilecek olan anıt için uluslararası yarışma düzenlenecek.

1. İstanbul Fotomaratonu gerçekleşti

İstanbul, Niko Guido'nun rehberliğinde, UNICEF yararına yeni bir fotoğraf maratonuna ev sahipliği yaptı

Fatma Girik’ten hüzünlü veda

Türk sinemasının usta yönetmeni Memduh Un için düzenlenen anma töreninde Fatma Girik gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta yazar Nazif Ay, Sözcü’ye konuştu

"Türkiye'nin en büyük namusu Gezici olmaktır" diyen ilahiyatçı yazar Nazif Ay sorularımızı yanıtladı.

Altın Kedi için yarışacak filmler belli oldu

Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.