Arınç’ın tek rakibi Egemen Bağış

AB Bakanı Egemen Bağış, “Genel başkanım, partim ne görev verirse yaparım” dedi

Arınç’ın tek rakibi Egemen Bağış

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin soruya ilginç bir cevap verdi. t24 internet sitesinin haberine göre Ünyeliler Derneği'nin Beyoğlu'ndaki genel merkezine misafir olan Bağış, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isteyip istemediği” yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

“İSTESİN CAMLARI BİLE TEMİZLERİM”
“2015 yılına kadar görevimin başındayım. Ama yarın genel merkezim, genel başkanım, partim bana ‘Sana yeni bir görev düştü, genel merkezin camlarının temizliği bundan sonra senin mesuliyetin' derse o camları temizlemekten hiç de gocunmam. Görev Çin'de de olsa hiç fark etmez.”

Arınç ‘Hürmette kusur etmem' demişti

AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş'­ın söz­le­ri, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç'­ı ha­tır­lat­tı. Arınç, ön­ce­ki gün ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da “Baş­ba­ka­n'­dan kor­ku­yor mu­su­nuz?” so­ru­su üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­miş­ti: “O, be­nim için bu­gün Ge­nel Baş­ka­nım ve Baş­ba­ka­nım. Ben Mec­lis baş­ka­nıy­dım, bu­gü­nün Baş­ba­ka­n'­ı, Baş­ba­ka­n'­dı. Ya­ni ben on­dan bir adım ön­dey­dim. Ama bu­gün Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı­yım ve ona hür­met­te ku­sur et­mem, ona ita­at ede­rim, onun söy­le­dik­le­ri­nin dı­şı­na çık­mam.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...