Devlet tüm hastaları fişliyor

Doktorlardan kadınların son adet dönemine ait bilgiler dahi isteniyor...

Devlet tüm hastaları fişliyor

Deniz AYHAN / Sozcu.com.tr
Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Net 2” sistemi ile hastaların kişisel sağlık bilgilerini 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kayıt altına alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlükleri, gönderdikleri yazılarda bütün muayehanelerden, özel sağlık kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık bilgilerini istedi. Bu kişisel sağlık bilgilerinde hastanın kimlik bilgilerinin yanı sıra, kadınlardan da kaç kez doğum- düşük yaptığı, düşük türü, son adet tarihi, aile planlaması yöntemleri gibi özel bilgileri de isteniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen belgelerde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşları tarafından “Sağlık Net 2” sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı ve sağlık kuruluşlarına USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirildi.

SON REGL TARİHİ BİLE SORULACAK

Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi istenen bilgiler içinde;  bütün kimlik, adres, iletişim bilgileri, hamilelik testleri, sağlık geçmişi, özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu, gelir durumu, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü(anemnezi), bütün tetkik sonuçları, tetkik istenen kurumlar, 15-49 Yaş arası kadınların, doğum, düşük türü ve sayıları, kadın sağlığı İşlemleri, kullanılan aile planlaması yöntemi, gebelik tespiti sonuçları, son adet tarihi, babanın kan grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan tüm gebelikler, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve daha pek çok bilgi yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın, toplanacak veriler ile kişilere ait kişisel sağlık veri kaydı oluşturulacağı, kişilere ait toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağını belirttiği uygulamaya hekimler büyük tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği, hastaların rızasını almaksızın, kişisel sağlık bilgilerinin otomatik olarak toplanıp işlenmesinin özel hayatın gizliliğine, hekimlerin sır saklama yükümlülüğüne, hastaların mahremiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle bu yanlışın düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

ANAYASA’YA AYKIRI

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen hastalara ait kayıtlar, kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin veriler, korunması gereken kişisel verilerin başında yer almaktadır. Ülkedeki bütün insanların özel hayatlarının gizliliğine müdahale edilmesi söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi ve Anayasa'nın 20. Maddesi ile koruma altına alınan hakların kullanılamaz ve güvencelerinin işlemez hale getirilmesi söz konusu edilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özel hayatın gizliğinin korunmasına ilişkin 8. Maddesinin asıl amacının “bireyi kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı korumak”  olduğu belirtilmektedir. Sağlık Bakanlığı ayrımsız bir biçimde  herhangi bir hekime, sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, sağlıkları ile ilgili olanlar dahil özel hayatlarına dair pek çok bilginin gönderilmesini isteyerek özel hayata  bütünüyle müdahale etmektedir. ” dedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...