‘Devletin imajı zedeleniyor’

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, polislerin vatandaşı öldürmesinin devletin imajını zedelediğini söyledi.

‘Devletin imajı zedeleniyor’

İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları arasında “Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi”ne ilişkin protokol Polis Akademisi’nde imzalandı.

Projenin kolluk personelinin görev sırasında ekipman kullanımında sağlık ve güvenlik yönünden uyması gereken asgari şartların belirlenerek eğitilmesinin öngörüldüğü toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Şahin, kolluk güçlerinin bazen gereğinden fazla güç kullanarak ölüme yol açmalarının devletin imajını zedelediğini söyledi.

Projeyle kolluk birimlerinin,kendi güvenliklerine ilişkin hassasiyetin artırılmasının ve görevin ifası sırasında mesleki eğitimin ve güvenliğin sağlanması için uluslararası normlara uygun müdahale şekillerinin belirlenmesinin gerekliliğinin altını çizen Bakan Şahin, kolluğa verilen yetkilerin yasal sınırlar içinde, etkin biçimde kullanmasının net olarak belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, kolluk birimlerinin müdahalesine yapılan itiraz ve şikayetlerin en aza indirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

‘DEVLETİMİZİN İMAJI ZEDELENİYOR’
Kolluğun görevi esnasında güç kullanımında geçmişten beri birçok sorunla karşılaşıldığını hatırlatan Şahin, kolluğun güç kullanımı esnasında kendisinin ve mağdurların ölümcül şekilde yaralandığını hatırlatarak, “Bazen kolluğun gereğinden fazla güç kullanması sonucu muhatapların ölümüne sebebiyet verilerek kamuoyunda haklı eleştiri konusu olunmaktadır. Bunun sonucunda kolluk kuvvetlerinin ve dolayısıyla devletimizin imajı ister istemez zedelenmektedir. Bu durum, toplumumuz içinde güvensizlik oluşturduğu gibi kolluk personelimizin kendine olan güvenini de sarsmakta, çalışma şevkini ve etkinliğini etkilemektedir. Bu da suç işlemeyi meslek edinmiş kişilerin cesaretini artırmakta, görev yapan kolluk personeline karşı gelme isteğini körüklemekte, güçlendirmektedir.” diye konuştu.

Bakan Şahin, “Kolluk personeli, asayişi temin etme görevini yerine getirirken, yasal gerekçeleri doğduğunda güç kullanmakta asla tereddütte kalmamalı, görevini yapamaz duruma hiç mi hiç düşmemeli, devlet otoritesini zaafa uğratmamalıdır” dedi.

Çağdaş ve demokratik devletlerde kolluk birimlerinin temel görevlerinin başında, halkın huzur ve güvenliğini, asayişi temin etmenin geldiğini anımsatan Şahin, kolluk birimlerinin görevlerini yaparken çok dikkatli olması gerektğini vurgulayarak, kolluk personellerinin orantısız güç kullanmamaya özen göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu konuda kolluk personeline verilecek olan eğitimle onlara kendine güvenme duygusu kazandırarak, olaylar karşısında paniğe kapılmadan soğukkanlılıkla, profesyonel ve sistematik yaklaşım becerisi kazandırmayı hedeflediklerini düşünen Şahin, “Bütün bu nedenlerden dolayı kolluk birimlerinin emniyet ve asayişi sağlamada, olaylar karşısında ne kadar güç kullanması gerektiğini bilmemesinden kaynaklanan sorunların incelenmesi, araştırılması ve konuyla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Polis Akademimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle bugün başlatacağımız projeyle bu konuda eminin çalışmalar yapılacaktır.”” diye konuştu. Şahin, konuşmasını insan hakları konusunda Türkiye’nin, AB sürecindeki hassasiyetlerinin, bu projenin önemini artırdığını söyleyerek bitirdi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...