‘Fişleme’ Meclis gündeminde

Sözcü.com.tr'nin Sağlık Bakanlığı hastaları fişleyecek haberi ses getirdi.

‘Fişleme’ Meclis gündeminde

Geçtiğimiz günlerde Sözcü.com.tr’nin Sağlık Bakanlığı hastalarını fişleyecek haberi TBMM gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Anayasa’nın 20/3. Maddesine göre herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

BAKANLIK HASTALARI FİŞLİYOR

TÜM BİLGİLER KAYIT ALTINDA

Sözcü.com.tr, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Net 2″ sistemi ile hastaların kişisel sağlık bilgilerini 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kayıt altına almaya başlayacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlükleri, gönderdikleri yazılarda bütün muayehanelerden, özel sağlık kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık bilgilerini istedi. Bu kişisel sağlık bilgilerinde hastanın kimlik bilgilerinin yanı sıra, kadınlardan da kaç kez doğum- düşük yaptığı, düşük türü, son adet tarihi, aile planlaması yöntemleri gibi özel bilgileri de istenecek. Özel sağlık kuruluşları tarafından “Sağlık Net 2″ sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı ve sağlık kuruluşlarına USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirildi.

TBMM GÜNDEMİNDE

Sağlık Bakanlığı'nın, toplanacak veriler ile kişilere ait kişisel sağlık veri kaydı oluşturulacağı, kişilere ait toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağını belirttiği uygulama büyük tepki toplarken, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Öztürk, “81 İl sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 17.11.2012 tarihli “Sağlık Net 2 Veri Gönderimi” konulu genelgesi ile;Sağlık Bakanlığı, hekimlerden hayret verici, ilginç bir istekte bulunmaktadır.” dedi.

HANGİ AMACA HİZMET EDİYOR?

Anayasanın 20/3. Maddesinde “ Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir..”hükmünün yer aldığını belirten Öztürk, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, “Anayasa’ya ve hukuka aykırı bu genelgeyi iptal edecek misiniz?” diye sordu.

İşte Öztürk’ün Sağlık Bakanlığı’ndan cevap beklediği sorular:

1-)  Hukuk Devletinde böyle bir genelge nasıl gönderiliyor?
2-)  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çıkmadığına ve Anayasa m.20/3 ile kişisel veriler Anayasanın güvencesi altında olduğuna göre, nasıl olup da Devlet ve Hükümet, hekimlerden hastaların özel bilgi ve verilerini isteyebiliyor?
3-) Bu hangi amaca hizmet edecek, kimin işine yarayacak ve insanların özel ve hatta gizli yaşam alanlarına bu şekilde nasıl girilebiliniyor?
4-) Özellikle Anayasa 13.maddesi ve 20/3.maddesi hükümlerini karşısında Sağlık Bakanlığı, Hastaların kişisel verilerini hangi yasal yetkiye dayanarak hekimlerden nasıl isteyebiliyor? Anayasaya aykırı bu talebin esas amacı nedir?
5-) Bireyin hak ve hürriyetlerinin en üst seviyede korunduğunu düşündüğümüz demokratik hukuk devletinde, bu şekilde kişilerin fişlemesi sonucuna yönelik bu uygulamanın yasal dayanağı nedir?
6-)  Sayın Bakan, Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010 günü yapılan referandum sürecinde hükümetin “bu anayasa değişikliği kabul edilirse kişilerin fişlenmesi son bulacak ..” şeklindeki propagandaları da dikkate alıp, Anayasaya ve hukuka aykırı bu genelgeyi iptal edecek misiniz?
7-)  Genelgede söz edilen “Sağlık Net 2 “ sisteminin devreye girmesi ile birlikte,sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının USUS 2.0 kapsamında yer alan verileri Sağlık Net 2 sistemine göndermeleri,zorunluluk hale gelmiştir” denilmektedir. Burada yasal ve Anayasal zorunluluk bulunmadığına tam aksine Anayasal engel olduğuna göre buradaki zorunluluk hangi zorunluluktur? Bu zorunluluğun, nedeni nedir?

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...