‘Hacıbattı’

Geçtiğimiz Mart ayında 'batmayan tekne' diye tanıtımı yapılan Kıyı Emniyet Botu battı, 2 kişi öldü.

‘Hacıbattı’

Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Salih Orakçı,  geçtiğimiz Mart ayında, 20 milyon dolara hiçbir koşulda batmayan dört adet  tekne yaptırıldığını açıklamış,  Türk denizciliğinde “batmayan tekne” dönemi başladığını müjdelemişti.  “Kıyem” adlı acil durum müdahale botlarının, kendi kendini doğrultabilme (Hacıyatmaz) özelliği sayesinde, ters dönmesi durumunda bile birkaç saniye içinde tekrar düzelerek yoluna devam edebildiği bildirilmişti. Her türlü koşulda “can kurtarma operasyonu” yapma özelliğine sahip 22 metre boyundaki 4 tekne, Yalova tersanelerinde Türk mühendisler tarafından 20 milyon dolara inşa edilmişti. Orakçı, özel dizaynı ve ekipmanların yerleşimi sayesinde, ters döndüğü esnada bütün hava ve egzoz firarlarının otomatik olarak kapandığını ve tekne içine en ufak bir su girişinin olmadığını kaydetmişti. İşte, o kurtarma teknelerinden biri, battı.

BATMAYAN GEMİNİN TEST GÖRÜNTÜLERİ – VİDEO

BATMAZ DENİLEN GEMİ BÖYLE BATTI – VİDEO

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kıyem 7, Sahilköy açıklarında batan Volgo Balt 199 isimli gemi için bölgeye hareket ederken, Şile’de kayalıklara bindirerek battı. Kıyem 7'nin, kayalıklara çarpmasıyla su aldığı ve ters dönerek battığı belirtildi.

DEHŞET ANININ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Fırtına, Karadeniz'in İstanbul kıyısını vurdu… Gün boyu can pazarı yaşandı

Denizde facia üstüne facia

Şile açıklarında kuru yük gemisi battı, 9 gemici boğuldu. Onları kurtarmaya giden bot kayalıklara çarptı, 2 kişi öldü. Bir balıkçı teknesi battı, 1 kişi can verdi. Bir gemi saatlerce dalgalarla boğuştu.

Yur­dun bü­yük bö­lü­mü­nü et­ki­si al­tı­na alan ya­ğış­lı ve fır­tı­na­lı ha­va, Ka­ra­de­ni­z'­de bü­yük bir fa­ci­aya ne­den ol­du. İs­tan­bu­l'­un Şi­le açık­la­rın­da dün sa­bah rüz­gar hı­zı­nın 75 ila 90 ki­lo­met­re­ye ulaş­tı­ğı fır­tı­na mey­da­na gel­di. De­niz­de dev dal­ga­lar oluş­tu. Sa­at 10.30 sı­ra­la­rın­da İs­tan­bul Ge­mi Tra­fik Hiz­met­le­ri Mer­ke­zi, bu mev­ki­ide­ki Sol­na De­niz­ci­lik Şir­ke­ti'ne ait ‘Vol­ga-Balt 199' ad­lı St. Kitts Ne­vis ban­dı­ra­lı ku­ru yük ge­mi­sin­den teh­li­ke sin­ya­li al­dı.

İŞTE BU DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU – VİDEO

Ekipler seferber oldu

Kı­sa bir sü­re son­ra ise 3300 ton kö­mür yük­lü, 11'i Uk­ray­na­lı 1'i Rus top­lam 12 per­so­ne­li olan ge­mi ile ir­ti­bat ke­sil­di. 114 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ge­mi­ye ulaş­mak için böl­ge­ye bot­lar, rö­mor­kör­ler ve he­li­kop­ter­ler­den olu­şan yar­dım eki­bi gön­de­ril­di. Ekip­le­rin ça­lış­ma­la­rı sa­at 13.50 sı­ra­la­rın­da so­nu­cu­nu ver­di. 3 per­so­nel sağ kur­ta­rıl­dı. 9'u ise öldü. Tam bu sırada fa­ci­anın bo­yu­tu bir kat da­ha kö­tü­leş­ti. Kı­yı Em­ni­ye­ti'ne bağ­lı kur­tar­ma bo­tu kayalıklara çarptı. İçin­de­ki 3 ki­şiden ikisi denizde boğuldu. On­la­rı kur­tar­ma­ya gi­den 1 ba­lık­çı da az­gın dal­ga­lar ara­sın­da kay­bol­du. Dalgalar arasında o da can verdi.

Bu sı­ra­da Kil­yos açık­la­rın­da da ‘BBC Ad­ri­ya­ti­c' isim­li ku­ru yük ge­mi­si fır­tı­na ne­de­niy­le bat­ma teh­li­ke­si ge­çir­di. Ma­ki­ne­sin­de arı­za mey­da­na ge­len ge­mi, dev dal­ga­lar ara­sın­da kon­trol­süz bir şe­kil­de sü­rük­len­me­ye baş­la­dı.

YÜK GEMİSİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR – VİDEO

116 met­re uzun­lu­ğun­daki An­ti­gu­a&Bar­bu­da bay­rak­lı ge­mi­de ise 14 per­so­ne­lin bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Dev dal­ga­lar ne­de­niy­le ekip­ler ge­mi­yi de­ğil per­so­ne­li kur­tar­mak için yo­ğun ça­ba har­ca­dı. Saatler sonra bu dev gemi, kaptanın ustalığıyla kurtuldu.

Öte yandan kayıp personelin arama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

YAKINLARI İSYAN ETTİ 

Şile'de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma botunun kayalıklara çarpıp parçalanmasının ardından kaybolan personelden Mehmet Genç'in yakınları, Kıyı Emniyeti yetkililerine tepki gösterdi.

Gece aramalara ara verilmesinden sonra Şile’deki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait tahlisiye istasyonuna giden Mehmet Genç’in kız kardeşi ve diğer yakınları, buradaki yetkililerle tartıştı. Genç'in yakınları hava şartlarının kötü olmasına rağmen botun zorla göreve gönderildiğini iddia etti. Genç’in bir yakını tepki gösterdiği yetkililere, “İnsanları ölüme gönderdiniz” diye bağırdı.

Mehmet Genç’in yakınları kriz masasının oluşturulmadığını da belirterek kazadan sonra kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri sürdü. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Yetkililer ile Genç’in yakınlarının tartışmaları devam ederken basın mensupları dışarı çıkartıldı.

KAYIP GEMİ MÜRETTEBATININ CESEDİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi açıklarında da geçen 31 Ocak’ta fırtına nedeniyle batan kuru yük gemisinin kayıp 3 mürettebatından birinin cesedi bu sabah bulundu. Olaydan 10 ay sonra balıkçı teknesinin ağına takılan cesedin, Ukrayna uyruklu 44 yaşındaki Borys Borysov’a ait olduğu belirlendi.
Rusya’nın Rostov On Don Limanı’ndan yüklediği hurda demiri İzmir Aliağa’ya götürürken Ereğli Limanı’na yaklaşık 1 mil açıkta fırtınaya yakalanarak batan Kamboçya bandıralı ‘Vera’ adlı kuru yük gemisinde 10’u Ukrayna, 1’i Gürcistan uyruklu 11 mürettebat bulunuyordu. 114 metre boyunda, 13 metre genişliğindeki geminin 2’nci ve 3’üncü kaptanı ile aşçısı sağ olarak kurtarılmıştı. Kayıp 8 mürettebattan 5’inin cesedi ise daha sonra Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bulundu.
Bugün sabah saatlerinde Ereğli İlçesi’ne yaklaşık 3 mil açıklıktaki Ölüce mevkiinde avlanan ‘Ebru’ adlı balıkçı teknesinin ağına bir erkek cesedi takıldı. Tekneyle limana getirilen ceset, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin, kayıp 3 gemi mürettebatından Borys Borysov’a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayıp diğer 2 mürettebatın adlarının ise 41 yaşındaki Oleksandr Iliasov ve 56 yaşındaki Murman Darsadze olduğu belirtildi.
Cesedi bulan balıkçı teknesinin mürettebatından 48 yaşındaki Halil Aslan, ağı çektiklerinde cesedin balıklarla birlikte güverteye düştüğünü söyledi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, kayalıklara çarparak batan botla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’de batan geminin personelini kurtarmaya giderken, kayalıklara çarparak batan Kıyı Emniyeti- 7, arama kurtarma botunda kaybolan bir personelin arama çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, tepkilere karşı açıklamalarda bulundu:

“Bu botlar dünyada son derece yüksek teknolojiye sahip. Norveç’ten 12 yıl önce satın aldığımız bu botlarla bugüne kadar 1538 kişiyi kurtardık. Bunlardan 2000 yılında Norveç’ten 10 tane satın aldık. Doğal olarak da bu süreç içerisinde bizim botumuz hava koşullarına uygun olmak zorunda. Göreve çıkacak kaptanlarımız süreci değerlendirir ve son kararı tamamen kendileri verir. Bizim en fazla ‘çıkma’ diye talimatımız olabilir. Siz ‘çıkma’ dediğiniz zaman oradakileri ölüme terk etmiş sayılırsınız. Benim tüm personelim 7/24 görev yapar ve bunun bilincindedir” dedi.

“ELEŞTİRİLERİ DENİZ KÜLTÜRÜYLE İLGİLİ OLMAYANLAR YAPIYOR”

Yapılan eleştirileri hakkaniyete aykırı bulan Salih Orakçı, “Yok ‘kayıktı’ diyorlar. Yok ‘tekne arızalıydı’ diyorlar. Burada yukarıdan aşağı herkes denizcilik eğitimi, kültürü almış kişiler. Bu eleştirileri yapanlar denizcilik kültürü ile ilgisi olmayanlar. Biz gördüğümüze, bildiğimize göre hareket etmek zorundayız. Olay neydi? diye bakmak gerekiyor.
Öğleden önce 7-8 kuvvetinde hava vardı. Hava raporuna da güvenmediğimiz için, son derece yüksek teknolojiye sahip botumuzun üzerindeki, cihazları da dikkate alırız. Arkadaşlarımız kaptanla, gemiyle, botla konuştuklarında bunu da teyit ediyor. Her şeyi dikkate alıyorlar. Hava raporu 3-5. Oradaki hava 4 -5 veriyor. Biz ona da inanmadık Garipçe’den aldığımız değerler var. Sabahki şiddetinden düşmüş bir hava var. Bu raporlar bu operasyonu yapmak için uygun olarak görülüyor.
Önce bir botumuz olay yerinden 4 kişiyi kurtarıyor. Bu personeli İstinye Devlet Hastanesi’ne götürüyorlar. Yerine yeni bot koymanız gerekiyor. Biz buradan iki tane bot sevk ettik. Olay yerine yakın olduğu için Şile’den Cemil Özmen kaptanın bulunduğu Kıyı Emniyeti-7 isimli bot da hareket ediyor. Ancak, bizim de şu anda anlamadığımız nedenle, bir anda döndü, sürüklendi, kayaya çarparak parçalandı. Normal şartlarda yoluna devam edebilse bu bota hiçbirşey olmaz. Aynı ve daha kötü hava şartlarında aynı tip botlarımız çalışıyor” diye konuştu.
İzinli personelin göreve çağrıldığı iddialarına karşılık personelin görevde olduğunu söyleyerek Salih Orakçı şunları söyledi:
“Bizim personelimiz her zaman hayatını hiçe saymıştır. Bizde personel tüm sistemi denetler, kendi insiyatifi ile karar alır. Kimseyi zorla göreve gönderemezsiniz. Böyle bir seçenek yok. Adamın midesi bozulabilir. Dün iki personeli kendi insiyatifi ile değiştirdik. Biz bu süreçleri sürekli yapıyoruz. Bizde sen ben olmaz, personel sürekli hazırdır. İşimizin gerçekten mantığı budur. Burada arslanlar gibi savaşan, 12 kişiyi kurtarmak için göreve çıkan bir personel var.
Şu anda batan gemiden 7 tane, kendi personelinden bir, bir de kayıp denizci olmak üzere 9 kayıbın aramalarının devam ettiklerini söyleyen Salih Orakçı, “Kurtulan personelimiz ile yardımcım konuştu. Kendisi, “Bu bizim asli görevimiz. Şu anda tekrar bir görev varsa hazırım” dedi.
Bu süreçte bizim anlamadığımız gelişen bir şey oldu. Onu çözmeye çalışıyoruz. Mendirekten çıkışına bakıyoruz. Çok rahat çıkmış. Bir sorun yok. Ne olduysa bir anda sürüklendi ve her şey 5-10 dakika içerisinde oldu. Bilirkişi çağıracağız. Kendi içimizde teftiş kuruluşumuza da incelemesini başlatıyoruz. Biz bu riskleri bilerek çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarım bunun bilincinde. Hiçbir personelimizden öf-pöf duymuyoruz.”
Kaptan Cemil Özmen’in kendi dalında gözü pek olarak bilinen ve kurumda az sayıda kişinin hak ettiği ödüllerinin bulunduğunu söyleyen Salih Orakçı, “Kaptanımız bu mendirekten 100 kere geçse 99’unda hiçbir şey olmaz. Bizim anlamadığımız şey ne olduysa o.” dedi.
Bu arada Cemil Özmen ve Turgay Sarıboğa’nın cenazelerinin yarın Beykoz ve Çubuklu’dan kaldırılacağı öğrenildi.

 MEHMET GENÇ’İN MONTU BULUNDU

Şile’deki felakette dalgalara kapılıp kaybolan ve halen bulunamayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Ekibinden Mehmet Genç’in montu, Şile limanında bulundu. Balıkçılar tarafından fark edilen ve denizden çıkarılan mont görevlilere teslim edildi. Mont, Felaketin yaşandığı Mendirekteki kayalıklardan yaklaşık 500 metre içeride bulundu. Aramalar bu yöne kaydırıldı ancak sonuç alınamadı. Balıkçıların trolle arama çalışmasından da sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaların bu günlük son verildi.

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...