Cevap ve düzeltme

“İşin ucu cemaate uzanıyor!” haberinin cevap ve düzeltme metnidir.

Cevap ve düzeltme

CEVAP VE DÜZELTME

Kamuoyunda ‘İnternet Andıcı' davası olarak bilinen ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından hazırlanılan bilgi notları ile ilgili olarak naip hakim tarafından hazırlanılan rapor TSK tarafından hazırlanmış bir rapormuş gibi sunularak müvekkilim haksız ve insafsız olarak zan altında bırakılmaktadır. Gerçek dışı haberler nedeniyle oluşan/oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğini engellemek amacıyla açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimi tarafından hazırlanılan rapora dayanak olan bilgiler, Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından hazırlanılan bilgi notlarına dayanmaktadır.

Bilgi Destek Daire Başkanlığı. Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı ismi ile faaliyet göstermekte iken ‘psikolojik harekat’ teriminin uygulamalarda hedef kitleler ile iletişimi olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmesi yapılarak, Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı ismi değiştirilerek oluşturulan bir birimdir.

Bu birim tarafından gerçekleştirilen psikolojik harekatlar…
Bir kesimin kendi toplumuna karşı giriştiği bir kalkışma, kandırma, yönlendirme eylemleri…
Bir toplumun bir kısmını hedef yapan diğer kısmını o hedefe yönlendiren kanunen yasak eylemler… olararak belirtilen eylemlerdir.

Bu değerlendirmeler perspektifinde bakıldığında 13. Ağır Ceza Mahkemesi Naip Hakimi tarafından hazırlanılan raporun 25 nolu ekinde yer alan 1527 numaralı bilgi notunda, ergenekon soruşturması ve kovuşturması süreçlerinde yaşananlar ‘ Operasyon kapsamında kullanılan belli başlı yönlendirmeler ile bu yönlendirmeden elde edilmeye çalışılan hedefler' başlığı ile sunulan not bir kişinin subjektif değerlendirmesine dayanmaktadır.

Bilgi notunun 3. Bölümünde ise ‘ Kampanya kapsamında kamuoyuna yaydırılan iddialara karşılık milliyetçi/ulusalcı kesimler ile sağduyu sahibi bazı kesimler tarafından kullanılan savunma amaçlı karşı temalar' başlığında bazı kesimler tarafından kullanıldığı belirtilen karşı argümanlar sıralanmıştır.

Bilgi notunda sıralanan argümanların , maalesef marjinal bir kesim tarafından sürekli olarak toplumu maksatlı olarak yanlış yönlendirme amacıyla kullanılan argümanlar olduğu görülmektedir.

Bilgi notunda dahi sıralanan bu argümanların bir kesim tarafından kullanılan argümanlar olduğu belirtilmesine ragmen, söz konusu argümanların Genelkurmay tarafından  bir araştırma ve tespit sonucu elde edilmiş kesin bir bilgi olarak sunulmaya çalışılması iyiniyetle izah edilemez bir davranıştır.

Yapılan değerlendirmelerin hukuki bir değerlendirme olmayıp illegal bir faaliyet değerlendirmesi olduğu ve bu faaliyet nedeniyle yargılamanın sürdüğü bir aşamada, kara propaganda amacıyla hazırlanılan bilgi notlarının , TSK tarafından yapılan bir soruşturmaya dayandığı izlenimi verilmek suretiyle haber yapılması İnsan onurunu esas alan, temel hak ve özgürlüklere saygılı ve tarafsız habercilik anlayışı ile  bağdaşmamaktadır.

Müvekkilim, kendisine her fırsatta saldıran insanlara dahi merhamet göstermekte iken bir kısım cinayetlerin müsebbibi olarak gösterilmesi ve  illegal bir faaliyet içerisinde hareket ediyor gibi sunulması, haksız olduğu kadar insafsız bir değerlendirmedir.
Söz konusu yazı başka yayın organlarından alınmış olsa dahi, Aynen yayımlanan yazılar, üçüncü kişilerin kişilik haklarına yönelik açık ve ağır bir saldırı niteliğindeki söz ve ifadeleri içeriyor ise, böyle bir yazının yayımlanması, yazı sahibinin eylemine katılma ( iştirak ) niteliğinde görülür ve hukuk düzenince tasvip edilemez. Böyle bir durumda, yayımı yapanın, salt başkasınca yazılmış bir yazıyı haber konusu yaptığını savunarak, sorumluluktan kurtulamayacağı Yargıtay HGK. tarafından verilen kararlarda belirtilmiştir.
İzah edilen nedenlerle, insanlığa hizmet etmekten başka bir düşüncesi olmayan müvekkile iftira atmak suretiyle yıpratmaya çalışmanın hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarafı olmadığından 5651 Sayılı Yasa Kapsamında cevap ve düzeltme metninin internet sitesinde yayınlanmasını ve kişilik haklarına saldırı oluşturan içeriğin yayından çıkartılmasını talep ediyoruz.

Fetullah Gülen
Vekili
Av. Nurullah Albayrak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...