81 yaşında Türkiye’nin en şıkı oldu

SHOW TV’­nin ‘Bu­gün Ne Giy­sem?’ ad­lı ya­rış­ma­sının ön­ce­ki ak­şam ga­la­sı ya­pıl­dı.

81 yaşında Türkiye’nin en şıkı oldu

SHOW TV'­nin ‘Bu­gün Ne Giy­sem?' ad­lı ya­rış­ma­sının ön­ce­ki ak­şam ga­la­sı ya­pıl­dı. Fi­nal­de 18 ya­rış­ma­cı “2012 Yı­lı­nın En Şık Ka­dı­nı­” ol­mak için ya­rış­tı. Ge­ce­ye ise 81 ya­şın­da­ki Ra­na Öz­mut­lu damgasını vurdu. ‘Cum­hu­ri­yet Ka­dı­nı' ima­jıy­la jü­ri­den öv­gü do­lu söz­ler alan Öz­mut­lu, Ata­tür­k'­ün Ba­tı uy­gar­lı­ğı ile bağ­la­rı­mı­zı güç­len­dir­mek için is­te­di­ği ka­dın ti­pi ola­rak gös­te­ril­di. Ya­rış­ma­cı­lar pod­yu­ma çık­tık­tan son­ra seyircilerin gönderdiği SMS'lerle ya­pı­lan oy­la­mada Ra­na Öz­mut­lu birinci ol­du. Öz­mut­lu, Cum­hu­ri­yet Ka­dı­nı ima­jıy­la gö­nül­le­ri fet­het­ti. Özmutlu hem “2012 Yılının En Şık Kadını” seçildi, hem de 100 bin li­ra­ ödü­l aldı.

IVANA SERT’İN DANSI – VİDEO

GALA GECESİ’NDE SERT DÜŞÜŞ – VİDEO

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...