Feyzioğlu TBB Başkanlığı’na aday

Ankara Barosu delegeleri, Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu'nu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na aday gösterdi.

Feyzioğlu TBB Başkanlığı’na aday

Ankara Barosu TBB delegelerinden yapılan ortak açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlığı, insan haklarını, özgürlükleri temsil eden bütün değerlerinin büyük bir saldırı altında olduğu söylenerek, “Bu saldırıdan en ağır şekilde etkilenen meslek, çağlar boyunca hak ve özgürlük mücadelesinin öncü kuvveti olmuş avukatlıktır.” denildi.

KCK ve Silivri’de devam eden davalara dikkat çekilen açıklamada, adil yargılama hakkına aykırı uygulamaların her gün artarak devam ettiği belirtilerek: “Adalet mülkün temeli ise, mülk temelsiz kalmak üzeredir.” denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

Savunma hakkı artık yalnızca siyasi davalarda değil, bütün davalarda sıklıkla askıya alınmakta; avukat, yargının kurucu unsuru olmasına rağmen, sistemin içindeki bir engel olarak görülmektedir.

Yurttaşların düşüncelerini ifade etmeleri, siyasi iktidarı eleştirmeleri, demokrasinin vazgeçilmezi olan toplantı ve gösteriler, yargı tarafından yasa dışı örgüt kuruculuğu ve üyeliği olarak değerlendirilmekte; tutuklama tedbiri keyfi bir cezalandırma ve caydırma yöntemi olarak uygulanmaktadır.  Çoğulcu ve katılımcı bir demokraside tartışılması bile düşünülemeyecek “kuvvetler birliği” hevesi, en üst seviyede dile getirilmeye başlanmıştır.

Sıkıyönetim mahkemelerinin ve DGM'lerin devamı olan özel görevli mahkemeler hukuk devletinde bulunmaması gereken mahkemeler olarak nitelendirilerek tasfiye sürecine sokulmuş, ancak görülmemiş bir hukuk garabeti yaratılarak bu mahkemelerin ellerindeki davaları sonuçlandırmasına izin verilmiştir. Öte yandan iki farklı ceza yargısı düzeninden vazgeçilmemiş, siyasi iktidarın keyfi gücünü toplumun kılcal damarlarına kadar dayatmaya devam edebilmesi amacıyla, özel görevli mahkemelerin yerine daha geniş yetkilerle donatılmış terörle mücadele mahkemeleri kurulmuştur.

Geldiğimiz noktada, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş sayıda avukat, gazeteci, sendikacı, öğretim üyesi, subay, milletvekili, yerel yönetici, her kesimden muhalif duruş sergileyen aydın, gerekçesiz olarak tutuklu bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkının ortadan kalktığını mahkemelerde haykıran sanık avukatları, yaptıkları savunmalar nedeniyle soruşturulmakta ve yargılanmaktadır.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali olağanlaşmış,  milyonlarca insan telefonlarının dinlendiği düşüncesine sevk edilmiştir.

Sendikal özgürlükler kısıtlanmış ve örgütlenme hakkı işçi ve memurların elinden alınmıştır.

Çocuklarımızın dolayısı ile toplumun geleceğini şekillendirecek eğitim kanunu bile alelacele çıkarılmış ve bütün bir eğitim sistemi temelden çökertilmiştir.

Toplum, yargı yoluyla dayatılan baskı ve korkularla suskunlaştırılmıştır. Buna bağlı olarak, iç işlerinde ve dış ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti bütün fren mekanizmaları boşalmış bir şekilde içinden çıkılması zor bir kaosa doğru sürüklenmektedir.

Avukatın sindirilmeye çalışıldığı, ekonomik yönden bağımlı, hukuki yönden güçsüz, fiilen etkisiz kılınmak istendiği, yabancı avukatlık ortaklıklarının serbestçe faaliyet göstermesine izin verilmesine gayret gösterildiği, uslu avukat, uyumlu baro modelinin yaratılmak istendiği, baroların Türkiye Barolar Birliği'nin şubelerine dönüştürülmesinin hedeflendiği bu süreçte hukuk devleti ve demokrasinin barolara ve Türkiye Barolar Birliğine duyduğu ihtiyaç, yadsınamayacak kadar büyüktür.

Ne yazık ki yukarıda kısaca değinilen süreçte mevcut Türkiye Barolar Birliği yönetiminin kendine düşün görev ve sorumluluğu yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir.

Bu nedenle biz Ankara Barosu TBB Delegeleri, üstlendiğimiz sorumluluğun gereği olarak 2013 Mayıs ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde yukarıda kısaca özetlediğimiz tesbit ve değerlendirmeleri paylaşan diğer barolar ve delegeleriyle birlikte hareket etme kararlılığı içerisinde olduğumuzu;

Bu amaçla, Ankara Barosu Başkanı olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm meslektaşlarımızı  layıkıyla temsil eden ve kucaklayan, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde kendisini kanıtlamış bulunan Ankara Barosu Başkanı Avukat Metin FEYZİOĞLU'nu   Türkiye Barolar Birliği Başkanı adayı olması konusundaki ortak kararımızı ve önerimizi meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...