Türklüğü yok saydılar

AKP'nin yeni anayasa önerisinde Türklüğe atıf yapılmadığı ifade edildi.

Türklüğü yok saydılar

AKP'nin TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunacağı “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümüyle ilgili önerilerin ayrıntıları netleşmeye başladı. Taslağa göre, “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak” siyasi partileri kapatmak için gerekçe olamayacak.

AKP'nin yeni Anayasa önerisinde ayrıca Türk vatandaşlığı tanımı da değiştiriliyor. Mevcut 82 Anayasası'nın 66'ncı maddesinde Türk vatandaşlığı tanımlanırken, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” deniliyor. AKP'nin hazırladığı taslak metinde ise vatandaşlığın bir hak olduğu ve kanunla düzenleneceği ifade ediliyor. Taslakta Türklüğe atıf yapılmadığı ifade edildi.

AKP'de hazırlanan taslakta Milli Görüş geleneğinin dört partisini kapatan, kendisi hakkında da kapatma davası açan “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma” maddesiyle ilgili köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor. Taslağa göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin eşit sayıda üye vermesi ile bir komisyon kurulacak. Komisyonun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oyu ile vereceği izinle Anayasa Mahkemesine dava açılacak. Parti gruplarında kapatma ile ilgili görüşme yapılıp grup kararı alınamayacak. AKP, “şiddeti savunmak ve şiddetin odağı olmayı” ise kapatma nedeni saydı. AKP'nin önerisinde, “siyasi yasaklılık” uygulaması da tümden kaldırılıyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...