Ruh hastalığı

Silivri yargılamaları, Türk adalet tarihine nasıl geçecek dersiniz?
Herhalde iyi bir örnek olmayacak!
Cumhuriyet'in 89'uncu yılında, Cumhuriyet'in temellerinin sarsıldığını hissedebiliyoruz.
13 Aralık Perşembe günü Silivri'ye akın eden ve olumsuz koşullara rağmen “Adalet istiyoruz” diye haykıran binlerce kişi, tutuklu olan Cumhuriyet sevdalılarına sahip çıktı.
Ne yazık ki günümüzde, iktidarın eskiye duyduğu özlemle Cumhuriyet'i tersine çevirme çabaları artık yadsınamaz hale geldi.
Kutlanmayan ulusal bayramlar, Millî Eğitim'in 4+4+4 gibi medrese sistemini andıran ucubeye dönüştürülmesi ve yargı sistemindeki hukuk dışı uygulamalar, toplumda bu duyguyu güçlendiriyor.
Türkiye'nin önde gelen Ruh ve Sinir Hastalıkları hekimlerinden olan Prof. Dr. Özcan Köknel'in yazdığı son kitabında ülkemizde yaşanan olayların ruhsal hali şöyle özetleniyor:
“…Bu durumda geçmişe fanatizmle bağlı kalarak onu geriye getirmek bir hastalıktır. Cumhuriyet'in devrimleri ile Atatürk'ü silmek ve onun yerine başka bir rejim koymak hayali daha vahim, şiddetli bir ruh hastalığıdır!”
Tanınmış bir Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı böyle bir teşhis koyuyorsa biz daha fazla ne diyebiliriz ki?

Loading...