Sözcü Plus Giriş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başbakan’ın damadının üst düzey yönetici olduğu Çalık Grubu’na ait Aktif Yatırım Bankası'na, pay sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka ana ortağının doğrudan veya dolaylı paya sahip olduğu ortaklıklara, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka, finansal kuruluşlar, tüzel kişilikler ve hızlı para transferi yapan şirketlere; vergi ve hukuk konularında müşavirlik veya danışmanlık hizmetiyle muhasebe, bütçe, proje yönetimi konularında destek veya danışmanlık hizmeti yetkisi verdi.

BDDK'nın Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Aktif Yatırım Bankası tarafından pay sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka ana ortağının doğrudan veya dolaylı paya sahip olduğu ortaklıklara, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka, finansal kuruluşlar, tüzel kişilikler ve hızlı para transferi yapan şirketlere; vergi ve hukuk konularında müşavirlik veya danışmanlık hizmeti ile muhasebe, bütçe, proje yönetimi konularında destek veya danışmanlık hizmeti verilmesi, ağ alt yapısı, network servisleri, teknolojik altyapı, yazılım, donanım, bilgi teknolojileri, saha destek ve entegrasyonuna ilişkin destek veya danışmanlık hizmeti sunulması konularında faaliyette bulunmasına izin verildi. Verilen izin kapsamında Aktif Yatırım Bankası'na verilen faaliyet izni şu alanları da kapsayacak:

“-Arşivleme, bordro hizmetleri, işe alım, performans yönetimi, idari ve operasyonel işlemler, muhaberat ve kurumsal iletişim, doküman yönetim sistemi, organizasyon ve süreç yönetimi faaliyetleri, proje yönetimi, satın alma, demirbaş satışı ve eğitim ile ilgili destek veya danışmanlık hizmeti sağlanması.
-İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, suistimali önleme ve mevzuata uyum hususunda destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,
-Kart, pos, sanalpos, ATM, kiosk vb. ödeme sistemleri faaliyetleriyle ilgili olarak operasyon, pazarlama, ürün geliştirme ve çağrı merkezi alanlarında destek veya danışmanlık hizmeti sağlanması.
-Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişilere kullandırılacak kredilere yönelik teminat kontrolü ve borçludan teslim alınması, raporlanması, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, tahsili gecikmiş alacakların takibi ve kredinin tüm operasyonel işlemleri ile ilgili destek veya danışmanlık hizmeti sunulması.
-Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik firmaların ithalat ve ihracat işlemlerinin hazırlanması ile kontrolü veya incelenmesi, sistem bilgi girişi, müşterilere ve ilgili banka ve finans kuruluşlarına bildirimi, bu işlemlere ait vesaik ve poliçelerin incelenmesi veya kontrolü ile gönderimi, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel işlemlere ait destek/danışmanlık hizmeti sağlanması.
-Garanti mektuplarının düzenlenmesi, kontrolü/incelenmesi, sistem bilgi girişi, muhataplara bildirimi, muhatapların taleplerine aracılık, belgelerin kontrol ve ülkemiz ve uluslararası yeknesak kural ve yasal düzenlemelerine uygunluğu, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel işlemlerine ait destek/danışmanlık hizmeti verilmesi.
-Uluslararası transfer işlemlerinin sistem girişi, belgelerin incelenmesi, işlemlerle ilgili muhabirleri ile araştırma ve yazışmaların yapılması, mutabakatı ve tüm operasyonel işlemlerine ait destek ve danışmanlık hizmeti sunulması.
-Ticaret finansmanı, kurumsal finansman, şirket satın alım ve birleşmeleri, proje finansmanı, risk sermayesi konularında destek ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.
-Her türlü borçlanma araçları ve menkul kıymetler gibi sermaye piyasası araçlarının ve para piyasası ürünlerinin ihracı, kaydedilmesi, alım-satımı, saklanmasına ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi.
-Bankanın kıymetli taşların alımı, satımı ve bunların emanete alınması işlemleri

Yayınlanma Tarihi:14:36,