Sözcü Plus Giriş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamuoyuna tam gün yasası olarak yansıtılan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanun hükmündeki Kararname’nin ilgili maddelerinden yararlanarak ücretsiz izne ayrılan öğretim üyelerinin geri döndürülmesi için üniversitelere talimat verdi. Üniversiteler, yeni yasal düzenleme yapılmamasından dolayı KHK’nin ‘Yok hükmünde’ olduğunu bildirerek, izin süreleri henüz bitmeyen öğretim üyelerini geri çağırmaya başladı.

26 Ağustos 2011’de çıkarılan KHK ile, üniversite hastanelerinde görev yapan ve muayenehanesi olan öğretim üyelerine ‘gelir getirici faaliyet’ kapsamında olduğu gerekçesiyle ‘hastaya el sürme yasağı’ getirilmiş, öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinde sadece eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunabilecekleri bildirilmişti. Hekimin hastaya el sürmeden eğitim vermesinin mümkün olamayacağı sürekli gündeme getirilmiş, hastaların hekimlerine ulaşamayacağı, hastaların büyük mağduriyetler yaşayacakları dile getirilmişti. Nitekim özellikle branşında ‘çok özel’ olan hekimlerin üniversitelerde hasta bakamamasının yarattığı dramlar kamuoyunun gündemine getirilirken, KHK’ye eklenen geçici madde ile öğretim üyelerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izne ayrılma hakkı verilmişti. Ve çok sayıda öğretim üyesi bu haklarını kullanarak üniversite hastanelerinde adeta bir yaprak dökümü yaşatmış, muayenehanesi olanların da hastaya el sürememeleri nedeniyle, üniversite hastanelerinde maddi manevi yıkım yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tıp Fakülteleri hastanelerinin öğretim üyelerinin çalışmalarına sınırlama getiren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı, 18 Temmuz 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinden duyurulurken, gerekçeli karar ise 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

İptal kararının yürürlük tarihi ise 1 Temmuz 2013 olarak belirlendi. Yapılan düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğu saptanmasına karşın, ‘torba yasa’ beklentisiyle bugünlere kadar gelindi. Ancak böyle bir torba yasa TBMM’de görüşülmedi, yasalaşmadı. KHK’nin ‘yok hükmünde’ kalması üzerine, YÖK Başkanlığı’nın 26 Ağustos 2013 tarihine kadar ücretsiz izin kullanma hakkı olan öğretim üyelerinin üniversitelerine geri döndürülmesi için geçen hafta ‘ivedi’ kaydıyla rektörlüklere yazı gönderdi.

YÖK, yeni bir yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle öğretim üyelerinin aldıkları izinlerin 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle sona ereceğini bildirdi. Talimatı alan üniversite rektörlükleri de öğretim üyelerine gerekçesini de bildirerek izinlerini sonlandırmalarını, hemen fakültedeki görevlerine başlamalarını istedi.

24 Temmuz’da dön çağrısı yapıldı

KHK’nin yayınlandığı tarihte öğretim görevlileriyle birlikte 497 akademik kadrosu bulunan, 100’ün üzerinde öğretim üyesinin muayenehanesinin olduğunu Ege Üniversitesi’nde ilk etapta 18 öğretim üyesi ücretsiz izne ayrılmış, daha sonra ise bu sayı giderek artmıştı. EÜ Rektörlüğü, 24 Temmuz’da birer yazıyla ücretsiz izindeki öğretim üyelerine çağrı yapıp izinlerini sonlandırarak görevlerine dönmelerini istedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde de EÜ’ye benzer tablo yaşanmış, 412 öğretim üyesinden muayenehanesi olan 56 öğretim üyesi KHK yüzünden hasta muayene ve tedavi hizmetlerin el çekmek zorunda kalmıştı. İlk etapta 11 öğretim üyesinin ücretsiz izne ayrılıp hastaneden ‘geçici’ olarak bağını kopardığı DEÜ’de de YÖK talimatı hocalara duyuruldu, geri dönmeleri istendi.

Önlerinde engel kalmadı

Konuyu değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Suat Kaptaner şunları söyledi:

“Muayenesi olan öğretim üyesi, hastanede sadece eğitim faaliyetinde bulunabiliyordu. Bazıları muayenehanelerini kapatıp tamamen üniversiteye dönmüş, tam güncü olmuştu. Şimdi bu gelişmelerin ardından muayenehane açmalarının önünde engel kalmadı. Bununla ilgili girişimlerde bulunmaya başladılar. Muayenehanesi olup da ücretsiz izne ayrılanlar da geri dönüyor. Onların da artık önünde engel yok. Üniversitelerde hasta bakabilecekler, öğleden sonra muayenehanelerinde çalışıp, özel hastanelerde ameliyatlarını da yapabilecekler. Yani eskiden olduğu gibi. Hatta performans uygulamasıyla ek ücret de alabilecekler.”

DHA