Sözcü Plus Giriş

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan'a “Fatih Projesi harcama kalemlerinde çeşitli usulsüzlükler olduğu iddiası doğru mudur” diye sordu. Tanrıkulu, adı usulsüz harcamaya karışan kişilerin yargıya taşınıp taşınmayacağının da yanıtını istedi.
Tanrıkulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. FATİH Projesiyle ilgili ortaya atılan usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıyan Tanrıkulu, Başbakan'dan şu soruların yanıtını istedi:
“Fatih Projesi harcama kalemlerinde çeşitli usulsüzlükler olduğu iddiası doğru mudur? Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki birinci dereceden sorumlusu Grup Başkanı Mesut Küçükiba bu nedenle mi görevinden uzaklaştırılmıştır?
Görev yeri değiştirilen başka personel bulunmakta mıdır? Var ise görev yerlerinin değiştirilme gerekçesi nedir?
Projenin MEB açısından sorumlu birim Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde (YEĞİTEK) dışarıdan personel getirme gerekçesi nedir? Bakanlıkta dışarıdan getirilen personelin vasfını taşıyan çalışan bulunmamakta mıdır?
MEB'in kendi kadrolu hukukçuları olmasına karşın dışarıdan hukuk danışmanlık hizmeti altında 4 avukata 6 ay için 955 bin lira ödediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise MEB avukatları olmasına rağmen bu ödeme neden yapılmıştır? Ödeme yapılan kişiler kimlerdir ve hangi davalara bakmışlardır?
Genel Müdürlüğün özellikle açık lise sınavları nedeniyle Müsteşar Yardımcılarını bile sınav kuryesi olarak Mekke'ye neden gönderilmiştir? Harcamaları Bakanlık tarafından mı karşılanmıştır? Mekke'de gerçekleştirdikleri görevler nelerdir?
YEĞİTEK Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapılan yenileme ve tadilat harcamaları ne kadar tutmuştur? Yenileme ve tadilat çalışmaları için ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihalenin şartları, ihaleye giren firmalar ve ihaleye kazanan firmanın teklifi nedir? İhale yapılmamış ise neden yapılmamıştır ve yasal dayanağı nedir?
Tadilat ve yenileme hizmetleri nelerdir? Ne tür bir lüzum gereği yapılmıştır?
Proje kapsamında taahhüt edilen çalışmalar hayata geçirilmemiştir. Hayata geçirilmemesine rağmen ne kadar harcama yapılmıştır?
Usulsüz harcamaya karışan kişiler yargıya taşınacak mıdır?
Basında yer alan haberler doğrultusunda halkın vergilerinin bir kez daha heba edildiği ortaya çıkmıştır. Yaşanılanlardan doğan maddi zarar nasıl telafi edilecektir?” (ANKA)