Sözcü Plus Giriş

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı olayları sırasında zarar gören esnafın vergi ve sigorta borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için kanun teklifi verdi.

Erdoğdu, TBMM Başkanlığına Toplumsal Olaylardan Olumsuz Etkilenen Esnaf ve Sanatkarların Zarar ve Ziyanının Telafisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sundu.

Teklife göre Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüklerine kayıtlı olarak çalışanlardan gösteri, yürüyüş, protesto gibi toplumsal olaylar sonucu zarara uğradığı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve il valiliklerince müştereken belirlenenlerin, 31 Mayıs itibariyle tahakkuk etmiş, her türlü vergi borcu ile sigorta prim borçları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayından başlamak üzere 12 eşit taksitte ödenecek ve taksitlendirilen borca ayrıca faiz hesaplanmayacak. Teklif, zarar gören esnafın, başvurması halinde kamu sermayeli bankalardan kullandıkları esnaf ve sanatkârlara özgü kredilerin tahakkuk etmiş olan borç anapara tutarlarının da aynı şekilde Ocak ayından itibaren 12 eşit taksitte ödenmesini öngörüyor.

Yayınlanma Tarihi:15:22,