Sözcü Plus Giriş

Cengiz ALDEMİR / Sozcu.com.tr

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önsöz yazısıyla “Sessiz Devrim” adıyla mavi kitap hazırladı. Sadece AKP’lilere gönderilen kitaba, Sözcü ulaştı.

Kitapta son dönemde AKP icraatlarının demokratikleşme yolunda önemi vurgulanırken AKP'nin icraatlarının uzun uzun anlatılması dikkat çekti.
 
SADECE AKP VEKİLLERİNE

Muhalefet partili milletvekilleri yerine AKP'lilere gönderilen kitaba önsöz yazan Erdoğan'ın toplumsal barışı sağlamak için ezber bozan yaklaşımın temel alındığını söyledi. Erdoğan, “ Yeni güvenlik paradigması geliştirdik. Olağanüstü Hal uygulamasına son verdik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Kamu Düzeni ve Güvenliği müsteşarlığını kurduk. En önemlisi de milli Birlik ve Kardeşlik Süreci adını verdiğimiz toplumsal barış girişimiyle bir zihniyet devremi yarattık” dedi.
 
EMASYA VURGUSU
 
Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının değiştirilmesinin sivilleşme yolunda önemli bir reform nitelemesinin yapıldığı önsöz yazısında,  şunlar belirtildi:

“EMASYA Protokolünün kaldırıldıkması, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki askeri üye uygulamasına son verilmesi, YAŞ kararlarına karşı yargı yolunun açılması, 12 Eylül darbecilerine yargılama yolunun açılması, TBMM bünyesinde araştırma komisyonlarının kurulması gibi adımlar sivilleşme yolunda gerçekleştirdiğimiz reformlar arasında yer aldı.”
 
KÜRTÇE SERBESTLİĞİ DE ANLATILDI
Kitapta farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi konusunda önemli adımlarında atıldığı belirtilerek “ Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapılmasının önü açılmıştır. Kamu hizmetlerinden yararlanmada Kürtçe tercüman istihdamı ve çağrı merkezleri kurulmasının önü açılmıştır” denildi

KİLİSE ONARIMI DA KİTAPTA
Sessiz Devrim kitabında azınlıklara mal varlıklarının tesliminin yanında, ibadet özgürlüğü kapsamında farklı inanç gruplarına mensup vatandaşların kullandığı ibadethanelerin restorasyonuna başlandığının da altı çizildi.  Kitapta, “ Diyarbakır'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos kilisesi, Ekim 2011'de ibadete açılmıştır. Kumkapı Meryemana Kilisesi ve Mektebi Vakfı'na ait olan Votvoks Vorodman Kilisesi de restorasyon çalışmalarının ardından Aralık 2011'de gerçekleştirilen törenle ibadete açılmıştır” ifadelerine de yer verildi.

Yayınlanma Tarihi:14:10,