Sözcü Plus Giriş

Taksim Gezi Parkı'na ‘Topçu Kışlası süsü verilen AVM yapılmasına olanak tanıdığı’ öne sürülen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının iptali amacıyla açılan davada, 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi oybirliği ile kaldırdı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

6. İdare Mahkemesi'nin kararı ve bu kararın Danıştay'daki temyiz süreci beklenirken, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldığı için Gezi Parkı'nda inşaat faaliyetinin önündeki hukuki engel kalkmış durumda.

İDARE PROJEYİ İPTAL ETTİ

Hürriyet’ten Ali Dağlar’ın haberine göre; Taksim Yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkının ‘Taksim Kışlasına' çevrilmesinin önünü açan 17.01.2012 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarına Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odası tarafından 1. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 3 kişilik bilirkişi heyeti, plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkemenin, Gezi olaylarının sürdüğü 6 Haziran 2013'te Taksim Yayalaştırma Projesi'ni iptal ettiği ortaya çıktı. Karar, Taksim'de yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi tüm projeleri kapsıyor. 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararının da Danıştay süreci beklenecek.

“VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Taksim Meydanı’nı ve onun bir parçası olan Taksim Gezisi’ni ilgilendiren davaları;

“1) 2012 onanlı imar planı ile ilgili davalar 2) İstanbul 2 numaralı Kurulunun kararını reddeden yüksek kurul kararı ile ilgili davalar ve Ekim 2012 tarihli kurul kararı ile ilgili dava’ olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini belirten Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay son gelişme ile ilgili şunları söyledi

“Mimarlar odası, şehir plancıları odası be peyzaj mimarları odasının Taksim Gezisi’nde yapılaşmanın önünü açar nitelikte hükümler içeren 2012 onanlı imar planının iptali istemi ile açılan davada İstanbul 1.idare Mahkemesi imar planını iptaline karar vermiştir. Başka bir söyleyişle, Gezi’de yapılaşmanın önünü açan imar planı iptal edilmiştir.

Gezi’de yapılaşmanın önünü açar imar planı iptal edilmişken zaten hiç bir meşruiyeti olmayan Yüksek Kurul kararının yürütmenin durdurulması kararının (gerekçesi bizce anlaşılmaz da olsa) kaldırılmasının hukuken hiç bir somut etkisi olmayacaktır öte yandan, bunca bedelden sonra hukukun labirentlerinde kaybolmaya hiç niyetimiz yok, Gezi ile kazandıklarımızdan ve Gezi’den vazgeçmeyeceğiz!”

Yayınlanma Tarihi:11:16,