Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Söylemeye dilimiz varmıyor!

İktidar “IMF'ye borcumuz kalmadı. Hepsini ödedik!” diye övünüyordu…
Züğürt tesellisi bu… Gırtlağa kadar borç içinde olduktan sonra IMF'ye olan borcunu ödemişsin, ne yazar?
Türkiye'nin dış borçları, ekonomi dünyasında kabul edilen kritik sınırı çoktan aşmış bulunuyor!
Dış borçlarımızın toplamı şu anda 450 milyar dolar civarında… Yani yaklaşık 900 milyar lira!
Borcumuz, ha IMF'ye, ha başkasına olmuş, ne fark eder ki?
Dış borçların millî gelire oranı yüzde 40'ı aştığı zaman tehlike başlamış demektir. Ekonomi çevrelerinin kabul ettiği oran budur. Türkiye'nin dış borçları ise millî gelirin yüzde 54'ünü geçmiş bulunuyor.
İktidarın, “Ekonomide her şey iyi gidiyor” diyerek vatandaşı uyutma çabaları boş!
Ünlü atasözüdür: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
Yurt dışından, yüksek faizin cazibesiyle gelen sıcak para ile ve yabancı ülkelere borçlanarak dönen devlet çarkı, bu paralar kaçarsa ne olacak?
Allah korusun!
O zaman ne olacağını söylemeye dilimiz varmıyor!