Reklamsız Sözcü

Kıbrıs’ta sekiz maddelik ortak metin

Lefkoşa ara bölgede buluşan Türk ve Rum liderler bir buçuk yıldır askıda olan BM müzakerelerini resmen başlattı. Bir buçuk saat süren heyetler arası görüşmelerin ardından BM Misyon Şefi Lisa Buttenheim ortak metin okudu. 8 maddelik oprtak metin şöyle:

14:39 -
Kıbrıs’ta sekiz maddelik ortak metin

1. Kıbrıs'ta mevcut durum kabul edilemez ve bu durumun uzamasının Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz etkileri olacaktır. Liderler çözümün tüm bölgeye olumlu etkileri olacağını teyit ederken, bundan ilk başta Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar faydalanacaktır. Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak gelecekleri, demokratik ilkelere, insan haklarına, temel özgürlüklere, iki tarafın ayrı kimliklerine ve bütünlüğüne saygı duyularak, AB içinde birleşik bir Kıbrıs'ta sağlama alınacaktır.

2. Liderler, sonuç umut edecek şekilde, yapılandırılmış müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin kararlılıklarını ifade ettiler. Çözümlenmemiş tüm temel konular masada olacak ve birbirleri ile ilişkili bir şekilde görüşülecek. Liderlerin amacı, en kısa zamanda çözüme varmak ve akabinde de ayrı ve eş zamanlı referandumlara sunmaktır.

3. Çözüm, Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve doruk anlaşmalarında belirlendiği üzere, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayanacaktır. BM ve AB üyesi olarak Birleşik Kıbrıs'ın birleşik bir hukuki kişiliği, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerden eşit şekilde neşet edecek BM Şartı altında, tüm BM üyesi devletlerin sahip olduğu egemenlik olarak belirlenecek tek egemenliğe sahip olacaktır. Federal yasa tarafından düzenlenecek birleşik ve tek Kıbrıs vatandaşlığına sahip olacaktır. Birleşik Kıbrıs'ın tüm vatandaşları, ya Kıbrıs Rum kurucu devletinin, ya da Kıbrıs Türk kurucu devletinin vatandaşı olacaktır. Bu kimlik, iç vatandaşlık şeklinde ve tamamlayıcı olacaktır. Hiçbir şekilde birleşik Kıbrıs vatandaşlığının yerini almayacaktır.

Federal hükümetin yetkileri ve belirlenmiş yetkilerle ilişkili olacak konular, anayasa tarafından saptanacaktır. Federal anayasa aynı zamanda, artık yetkilerin kurucu devletler tarafından kullanılmasını öngörecektir. Kurucu devletler tüm yetkilerini federal hükümetin müdahalelerinden uzak bir şekilde tam ve kesin olarak kullanacaklar. Federal yasalar kurucu devletlerin yetkileri dahilinde olan kurucu devlet yasalarını ihlal etmeyecek ve kurucu devletlerin yasaları da federal hükümetin yasaları dahilinde olan federal yasaları ihlal etmeyecektir. Yukarıdaki konularla ilgili herhangi bir anlaşmazlık federal yüksek mahkeme tarafından çözülecek. Taraflardan hiçbiri diğer taraf üzerinde yetki ya da otorite kullanmayacak.

4. Birleşik Kıbrıs Federasyonu ayrı ve eş zamanlı referandumlarda onaylanacak ve çözümden sonra ortaya çıkacaktır. Federal anayasa, Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nun iki kurucu eşit devletlerden oluşacağını belirleyecektir. Federasyonun iki bölgeliliği ve iki kesimliliği, AB'nin dayandığı ilkeleri sağlama alacak ve tüm adada bunlara saygı duyulacak. Federal anayasa adanın en üst yasasını teşkil edecek ve federasyonun ve kurucu devletlerin tüm yetkilerini bağlayacaktır. Federasyonun tümünün ya da bir kısmının başka bir ülkeyle birleşmesi ya da bölünmenin herhangi bir şekli ya da federasyondan ayrılma ya da herhangi bir durumda tek taraflı değişiklik yasaktır.

5. Müzakereler ‘her konuda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşılmış sayılmayacak' ilkesine dayanacaktır.

6. Atanmış temsilciler her an herhangi bir konuyu görüşme konusunda tam yetkiye sahiptir ve gerektiği zaman süreçte tüm ilgili taraflara paralel şekilde ulaşabilmelidir. Ancak liderler karar alma konusunda tam yetkiyi muhafaza edecek. Sadece liderlerin özgür bir şekilde varacakları bir anlaşma, ayrı ve eş zamanlı referandumlara sunulabilir. Hakemliğin herhangi bir çeşidi kabul edilemez.

7. Taraflar müzakerelerin başarısını sağlama almak için, olumlu bir atmosfer yaratmayı arzu edecek. Sorumluluk yükleme ya da kamuoyu önünde müzakerelerle ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Bununla birlikte çaba süresince, birleşik bir Kıbrıs'la ilgili perspektife dinamik bir ivme kazandıracak güven artırıcı önlemleri uygulamakla yükümlüdür.

8. Müzakerelerin nasıl devam edeceğini liderler hafta içinde belirleyecek.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 14:40 11.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more