1556 kuruluşa durdurma cezası

3 yılda 18 bin şantiye denetlendi, 155 adet kuruluşun belgesi iptal edildi

1556 kuruluşa durdurma cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ocak 2011 tarihinden bu yana 18 bin 317 şantiyeye denetim yapıldığını belirterek, “Yapılan denetim sonucunda bin 566 adet kuruluşa geçici faaliyet durdurma cezası verildi, 155 adet kuruluşun ise belgesi iptal edildi” dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temel hedeflerinden birinin ülkede, olası afetler sonrası can ve mal güvenliğini sağlayacak yaşanabilir çevreye sahip, mekân ve yaşam kalitesi yüksek yapılaşmayı sağlaması olduğu belirtildi.Yapı denetim kuruluşlarının görevlerini mevzuata ve standartlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespitine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir takvim yılı içinde her bir yapı denetim kuruluşunun en az 6 kere şantiye denetimi yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Denetimlerde öncelikle gerçekleşen imalatların yapının ruhsat ve eki projesine uygunluğuna bakılıyor; ayrıca şantiye şefinin işin başında bulunup bulunmadığı, denetim sırasında beton dökümü var ise; sorumlu denetçilerle kontrol elemanlarının ve ilgili laboratuvar kuruluşu personelinin şantiyede olup olmadığı ve dökülen beton sınıfının projesindeki beton sınıfına uygunluğu ve slump deneyi sonuçları da kontrol ediliyor.
Yürütülen denetimlerde karşılaşılan başlıca sorunlar ise; yapıda kullanılan yapı malzemelerin ilgili standartlara uygun olmaması, denetim elemanlarının beton dökümüne nezaret etmemesi, şantiye şefinin mahallinde bulunmaması ile elektrik ve makine tesisatı gibi ince işçiliklerde meydana gelen aykırılıklardır. Mevzuata uygun görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları ve denetim elemanları hakkında ise bir yıla kadar geçici faaliyet durdurma cezası verilmekte, üç kere faaliyet durdurma cezası alan kuruluşların ise belgesi iptal edilmektedir. Ayrıca görevini yerine getirmeyen mimar ve mühendisler hakkında işlem yapmak üzere ilgili meslek odasına bildirimde bulunulmakta ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kuruluşun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ve laboratuvar görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.”

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, denetimi yapılan kuruluşlardan 18 bin 55 tanesinin faal olarak görevine devam ettiğini belirterek, “4708 sayılı Kanun'un 81 ilde uygulanmaya başlandığı 01 Ocak 2011 tarihinden bugüne kadar Bakanlıkça gerçekleştirilen 18 bin 317 şantiye denetimi sonucunda bin 566 adet kuruluşa geçici faaliyet durdurma cezası verilmiş, 155 adet kuruluşun ise belgesi iptal edildi” dedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...