Sözcü Plus Giriş

Bank Asya, Borsa İstanbul yönetimi tarafından paylarının işlem sırasının kapatılması ve 30.09.2014 tarihinden itibaren Borsa Gözaltı Pazarı'nda işleme açılacağının duyurulması üzerine açıklama yaptı. Söz konusu kararın ‘keyfi’ olduğu ifade edilen açıklamada, bu tür uygulamaların sermaye piyasalarının gelişimine engel olacağı ve yabancı yatırımcı algısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilirken, karar ile ilgili banka ve ortakları tarafından ivedilikle yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.

Bank Asya tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Bankamız, sistemde faaliyet gösteren diğer tüm bankalar veya halka açık şirketlerde olduğu üzere, sürekli olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ya da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmekte; bu Kurumlara düzenli raporlar göndermekte ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde yayımlamaktadır.

Öte yandan, Borsa İstanbul Yönetimi tarafından ortaklık yapımızın belirli olmadığı gibi gerçeğe aykırı gerekçelere dayanılarak veya piyasada işlem gören diğer paylara uygulanmayan şekilde fiyat hareketleri bahane edilerek verilen keyfi kararlar ile Bankamız paylarının işlem sırası birçok defa kapatılmıştır. Keyfi veya eşitlik ilkesini hiçe sayan söz konusu uygulamalar nedeniyle Bankamız ve ortaklarımız tarafından ilgililer aleyhine yasal yollara başvurulmuştur.

Aynı şekilde bugün de Borsa İstanbul Yönetimi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin paylarımızın işlem sırasının kapatıldığı ve 30.09.2014 tarihinden itibaren Borsa Gözaltı Pazarı'nda işleme açılacağı duyurulmuştur. Borsa İstanbul Yönetimi tarafından alınan söz konusu kararın keyfi olduğu ve Bankamızın, ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın zararına sebebiyet verebileceği açıktır. Ayrıca, bu tür keyfi uygulamaların sermaye piyasalarının gelişimine engel olacağı ve yabancı yatırımcı algısını olumsuz etkileyerek Ülkemiz ekonomisine zarar vereceği düşünülmektedir.

Hukuk devleti olan Ülkemizde, keyfi ve eşitlik ilkesine aykırı uygulamaların elbette kanuni ve maddi sorumlulukları olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu karar ve yapılan kapatma işlemi ile ilgili olarak da gerek Bankamız gerekse ortaklarımız tarafından ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.